Tiroid Kanseri: Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Tiroid kanseri, tiroid bezinde başlar. Bu bez, ses kutusu olarak adlandırılan, gırtlak tam altındaki boynun ön kısmında bulunur. Tiroid bezi, vücuttaki hormonları düzenleyen endokrin sistemin bir parçasıdır. Tiroid bezi, bir kişinin metabolizmasını düzenleyen tiroit hormonları üretmek için iyotu kan dolaşımından emer.

Normal bir tiroid bezinin 2 lobu vardır, nefes borusunun her iki yanında birer adettir. “İstmus” adı verilen dar bir doku şeridi ile birleştirilir. Sağlıklı bir tiroid bezi zar zor hissedilebilir, bu da dokunarak bulmak zor demektir. Tiroidte bir tümör gelişirse boyunda bir yumru gibi hissedilir. Şişmiş veya büyümüş tiroid bezine guatr, denir. Bu da bir kişi yeterince iyot alamadığında ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, ülkemizde genellikle tuzdan yeterince iyot alınır ve bu koşullar altında guatr başka sebeplerden kaynaklanır.

Tiroid Tümörleri Hakkında Bilgi:

Tiroid kanseri, tiroid hücrelerindeki sağlıklı hücrelerin kontrolü dışında büyüdüğünde başlar ve tümör adı verilen bir kitle oluşturur. Tiroid bezi 2 çeşit hücre içerir:

 1. Foliküler hücreler: Bu hücreler tiroit hormonunun üretiminden sorumludurlar. Yaşamak için tiroit hormonuna ihtiyaç vardır. Hormon, vücudun temel metabolizmasını kontrol eder. Kalorilerinin ne kadar hızlı yakıldığını kontrol eder. Bu, kilo kaybını ve kilo alımını etkileyebilir, kalp atışını yavaşlatabilir veya hızlandırabilir, vücut ısısını yükseltir veya düşürür, yiyeceklerin sindirim kanalı boyunca ne kadar hızlı hareket ettiğini etkiler, kasların kasılma şeklini kontrol eder ve ölen hücrelerin ne kadar hızlı değiştirileceğini kontrol edebilir.
 2. C hücreleri: Bu hücreler, kalsiyum metabolizmasına katılan bir hormon olan kalsitonin üretirler.

Bir tümör kanserli veya benign olabilir. Kanserli tümör kötü huylu olup, büyüyebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir demektir. İyi huylu bir tümör, tümör büyür ancak yayılmaz demektir. Tiroid tümörleri ayrıca nodüller olarak adlandırılabilir ve tüm tiroid nodüllerinin %90’ı benign yani iyi huyludur.

Tiroid Kanseri Çeşitleri:

Tiroid kanserinin 5 ana türü mevcuttur:

 1. Papiller tiroid kanseri: Papiller tiroid kanseri, foliküler hücrelerden gelişir ve genellikle yavaş büyür. Tiroid kanserinin en yaygın türüdür. Genellikle 1 lobda bulunur. Papiller tiroid kanserinin sadece %10-20’si her iki lobda görülür. Diferansiye tiroid kanseri, yani tümörün normal tiroid dokusuna mikroskop altında benzediği anlamına gelir. Papiller tiroid kanseri çoğunlukla lenf nodlarına yayılabilir.
 2. Folliküler tiroid kanseri: Folliküler tiroid kanseri, foliküler hücrelerden de gelişir ve genellikle yavaş büyür. Folliküler tiroid kanseri aynı zamanda farklılaşmış bir tiroid kanseridir, ancak papiller tiroid kanserinden daha az görülür. Nadiren lenf nodlarına yayılır.

Folliküler tiroid kanseri ve papiller tiroid kanseri, en sık rastlanan diferansiye tiroid kanserleridir. Özellikle erkenden ve 50 yaş altındaki insanlarda ortaya çıktıklarında, genellikle iyileştirilebilirler. Foliküler ve papiller tiroid kanseri birlikte, tüm tiroit kanserinin yaklaşık %95’ini oluşturur.

 1. Hurthle hücreli kanser: Hurthle hücreli tiroid kanseri, aynı zamanda Hurthle hücreli karsinom olarak adlandırılır; belirli bir foliküler hücreden kaynaklanan kanserdir. Hurthle hücre kanserleri diğer folliküler tiroid kanserlerine oranla lenf nodlarına yayılma ihtimali çok daha yüksektir.
 2. Medüller tiroid kanseri (MTK): MTK, C hücrelerinde gelişir ve bazen multipl endokrin neoplazi tip 2 (MEN2) olarak adlandırılan bir genetik sendromun sonucudur. Bu tümörün normal tiroid dokusuna benzerlik göstermesi çok nadirdir. MTK, vücudun diğer bölgelerine yayılmadan önce teşhis edilir ve tedavi edilirse sıklıkla kontrol edilebilir. MTK, tiroid kanserinin yaklaşık %3’ünü oluşturur. Yaklaşık %25’i aileseldir. Bu, tüm aile bireylerinin benzer bir teşhis olasılığı olduğu anlamına gelir. RET proto-onkogen testi aile üyelerinin aynı zamanda familyal medüller tiroid kanserine (FMTK) sahip olup olmadığını teyit edebilir.
 3. Anaplastik tiroid kanseri: Bu tip nadirdir, tiroid kanserinin yaklaşık %1’ini oluşturur. Diferansiye tiroid kanseri veya iyi huylu bir tiroid tümöründen başlayan hızla büyüyen, kötü diferansiye tiroid kanseridir. Anaplastik tiroid kanseri dev hücre sınıflamasına alt tiplenebilir. Bu kanser türü o kadar hızlı büyür ki, başarıyla tedavi edilmesi daha zordur.

Buna ek olarak, tiroid bezinde veya çevresinde başka kanser türleri başlayabilir.

Tiroid Kanseri Belirtileri ve Bulguları

Tiroid kanseri olan insanlarda semptomlar az görülür veya hiç yoktur. Tiroid kanserlerine genellikle boynun rutin muayenesi ile teşhis konur veya başka nedenlerden dolayı gerçekleştirilen x-ışınları veya diğer görüntü taramalarıyla tesadüfen bulunurlar.

Tiroid kanseri olan insanlar aşağıdaki semptomları veya işaretleri görebilirler. Bazen, tiroid kanseri olan insanların hiçbirinde bu değişiklikler yoktur. Veya, bir belirtinin nedeni kanser olmayan başka bir tıbbi durum olabilir.

 • Boynun ön kısmında, Adem elması yakınında yumru olması
 • Ses kısıklığı
 • Yutma güçlüğü
 • Boyunda şişmiş bezler
 • Nefes darlığı
 • Boğaz veya boyun ağrısı
 • Soğuk algınlığından kaynaklanmayan öksürük

Yaşadığınız değişikliklerden endişe duyuyorsanız, lütfen doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz, diğer sorulara ek olarak, belirtileri ne kadar süredir ve ne sıklıkta yaşadığınızı soracaktır. Bu, teşhis adı verilen sorunun nedenini bulmaya yardım etmektir.

Not: Yukarıdaki semptomlara tiroid kanseri neden olabilir. Ayrıca guatr gibi diğer tiroid sorunları veya bir enfeksiyon gibi tiroidle ilgili olmayan bir sağlık sorunu nedeniyle de ortaya çıkabilirler.

Tiroid Kanseri Teşhisi ve Tanı Kriterleri

Doktorlar, kanseri bulmak veya teşhis etmek için birçok tanı testi uygularlar. Ayrıca, kanserin başladığı yerden itibaren vücudun bir başka bölümüne yayılıp yayılmadığını öğrenmek için testler yapılır. Bu gerçekleşirse buna metastaz denir. Örneğin, görüntüleme testleri kanser yayılırsa gösterebilir. Görüntüleme testleri vücudun resimlerini gösterir. Doktorlar hangi tedavilerin en iyi sonuç verebileceğini öğrenmek için de testler yapabilirler.

Çoğu kanser türü için doktorun vücudun bir bölümünün kanser olup olmadığını bilmesinin tek yolu biyopsi yapılmasıdır. Biyopsi yapılamazsa, doktor tanıya yardımcı olacak başka testler önerebilir.

Doktorunuz bir tanı testi seçerken bu faktörleri göz önüne alabilir:

 1. Şüphelenilen kanser türü
 2. İşaret ve semptomlar
 3. Yaşınız ve tıbbi durumunuz
 4. Daha önceki tıbbi testlerin sonuçları

Aşağıdaki liste, bu kanser türlerini teşhis etme seçenekleri sunmaktadır. Aşağıda listelenen testlerin hepsi her kişi için kullanılamaz.

Fiziksel Muayene: Doktor boyunda, tiroidte, boğazda ve lenf bezlerinde (enfeksiyona karşı savaşan küçük, fasulye şeklinde organlarda) alışılmadık büyüme veya şişme olup olmadığını kontrol eder. Ameliyat önerilirse, gırtlak aynı anda bir laringoskop ile incelenebilir, bu laringoskop hafif, hafif esnek bir tüptür.

Kan testleri: Tanı sırasında ve hastayı tedavi sırasında ve sonrasında izlemek için yapılabilecek çeşitli kan testleri türleri vardır. Buna, tümör marker testleri denilen testler dahildir. Tümör belirteçleri, kanserli bazı insanların kan, idrar veya vücut dokularında normalden yüksek seviyelerde bulunan maddelerdir.

Tiroid hormonu seviyeleri: Giriş bölümünde açıklandığı gibi, tiroid hormonları bir kişinin metabolizmasını düzenler. Doktor, vücuttaki triiodotironin (T3) ve tiroksin (T4) tiroid hormonlarının mevcut seviyelerini bulmak için bu testi kullanacaktır.

 • Tiroid uyarıcı hormon (TSH): Bu kan testi, beynin yakınındaki hipofiz bezi tarafından üretilen bir hormon olan TSH seviyesini ölçer. Vücutta tiroid hormonuna ihtiyaç duyulursa, hipofiz bezi üretimi uyarmak için TSH’yi bırakır.
 • Tg ve TgAb: Tiroglobulin (Tg), tiroid tarafından doğal olarak üretilen bir proteindir ve aynı zamanda tiroid kanseri farklılaşmıştır. Tedaviden sonra kandaki çok düşük tiroglobulin seviyeleri olmalıdır. Çünkü tedavi amacı tüm tiroid hücrelerini çıkarmaktır. Cerrahi ve / veya radyoaktif iyot sonrası Tg yükselirse, daha fazla kanser belirtisi olabilir. Tedavi öncesi, sırasında ve / veya sonrasında vücudun Tg seviyesini ölçmek için bir tümör marker testi yapılabilir. Bazı hastalarda görülen tiroglobüline saldıracak vücut tarafından üretilen proteinler olan tiroglobulin antikorları (TgAb) için de bir test vardır. TgAb bulunursa, Tg seviyesi testinin sonuçlarına müdahale ettiği bilinmektedir.
 • Medüller türe özgü testler: MTK olasılığı varsa, doktor yüksek kalsitonin ve karsinoembriyonik antijen (CEA) düzeylerini kontrol etmek için tümör marker testleri isteyecektir. Doktor ayrıca, özellikle aile öyküsünde MTK varsa, RET proto-onkogenlerinin varlığını saptamak için bir kan testi önerebilir.

Ultrason: Yüksek frekanslı ses dalgaları, doktora tiroid bezinin büyüklüğünü ve herhangi bir nodül hakkındaki belirli bilgileri gösteren bir yankı deseni yaratır; buna bir nodülün katı olup olmadığı veya kist adı verilen sıvı dolu bir kese de dahil gösterir.

Biyopsi: Mikroskopta incelenmek üzere az miktarda dokunun çıkarılmasıdır. Diğer testler kanserin var olduğunu düşündürür. Ancak sadece bir biyopsi kesin tanı koyabilir. Bir nodülün kanserli veya benign olup olmadığını belirleme şekli biyopsi ile yapılır. Bu işlem sırasında, doktor hücreleri nodülden çıkarır ve daha sonra bir sitopatolog tarafından muayene edilir. Bir sitopatolog, hastalığı teşhis etmek için hücre ve doku analizinde uzmanlaşmış bir doktordur. Bu test genellikle ultrason yardımıyla yapılır.

Tiroid nodülleri için biyopsi, aşağıdaki iki yoldan birinde yapılır:

 • İnce iğne aspirasyonu: Bu prosedür genellikle bir doktor ofisinde veya kliniğinde yapılır. Bir tiroid nodülünün benign veya kanserli olup olmadığını anlamak için önemli bir teşhis adımdır. Biyopsiden önce bölgeyi uyuşturmak amacıyla cilde bir lokal anestetik enjekte edilebilir. Doktor nodül içine ince bir iğne ekler ve hücreleri ve bir miktar sıvıyı çıkarır. Prosedür, nodülün farklı bölgelerinden numuneler almak için 2 veya 3 kez tekrarlanabilir. Test pozitif olabilir, yani kanserli hücreler var ya da negatif yani kanserli hücreler yok demektir. Test de belirlenemedi, yani kanserin orada olup olmadığı belli değildir.
 • Cerrahi biyopsi: İğne aspirasyon biyopsisi net değilse, doktor nodülün ve muhtemelen tiroidin etkilenmiş lobunun çıkarılacağı bir biyopsi önerebilir. Bu yöntem genellikle genel anestezi altında yapılır. Aynı zamanda hastanede kalmayı da gerektirebilir.

Tümörün moleküler testi: Doktorunuz spesifik genleri, proteinleri ve tümör için spesifik diğer faktörleri belirlemek için bir tümör numunesinde laboratuar testleri yapılmasını tavsiye edebilir. Bu testlerin sonuçları, tedavi seçeneklerinizin hedefe yönelik terapi adı verilen bir tedavi türü olup olmadığını belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Radyonüklid tarama: Bu teste tüm vücut taraması da denilebilir. Bu tarama ya I-131 veya I-123 kullanılarak yapılır. Bir tiroid nodülü hakkında daha fazla bilgi edinmek için sıklıkla kullanılır. Bu testte, hasta tiroit hücreleri tarafından absorbe edilen çok küçük, zararsız miktarda radyoaktif iyotu yutar. Bu, tiroid hücrelerini tarama görüntüsünde görünmesini sağlar ve böylece doktor bu hücreler ile diğer vücut yapıları arasındaki farkları görebilir.

Röntgen: Bir röntgen ışını, az miktarda radyasyonla vücudun içindeki yapıların bir resmini yaratmanın bir yoludur. Örneğin, göğüs radyografisi, doktorların kanserin akciğerlere yayılıp yayılmadığını belirlemelerine yardımcı olabilir.

Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması: BT taramaları çoğunlukla, ultrasonla görülemeyen boyun kısımlarını incelemek için tiroid kanseri hastalarında kullanılır. Ayrıca, tiroid kanserinin yayılıp büyümediğini görmek için göğüs BT taramalarına ihtiyaç duyulabilir. Karında BT taraması, tiroit kanserinin karaciğere veya başka bölgelere yayılıp yayılmadığını görmek için kullanılabilir. Medüller tiroid kanserlerinin kalıtsal formuna sahip hastalar karında diğer endokrin tümör tipleri gelişme riski altında olabilir. Bu hastalara karın bölgesine bir BT taraması yapılabilir.

Pozitron emisyon tomografisi (PET) veya PET-BT taraması: Bir PET taraması genellikle PET taraması olarak adlandırılan bir BT taramasıyla birleştirilir.

Tiroid Kanseri Tedavi Seçenekleri

Tiroid kanseri genelde bir tedavi veya tedavi kombinasyonu ile tedavi edilir. Bu tedavi seçeneklerinin açıklamaları aşağıda listelenmiştir.

Tedavi seçenekleri ve tavsiyeleri aşağıdakileri içeren çeşitli faktörlere bağlıdır:

 • Tiroid kanseri türü ve evresi
 • Olası yan etkiler
 • Hastanın tercihleri
 • Hastanın genel sağlık durumu

Tedavi seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için zaman ayırın ve belirsiz olan şeyler hakkında soru sormayı unutmayın. Ayrıca, doktorunuza yapılan her bir tedavinin hedefleri ve tedaviyi alırken neler bekleyebileceğiniz hakkında konuşunuz.

 1. Tiroid Kanseri Ameliyatı

Cerrahi operasyon sırasında tümörün ve çevreleyen sağlıklı dokuların çıkarılmasıdır. Ameliyat aynı zamanda rezeksiyon olarak da adlandırılabilir. Tiroid kanseri olan çoğu insan için temel tedavi yöntemidir. Nodülün büyüklüğüne bağlı olarak, yaygın cerrahi seçenekler şunları içerir:

 • Lobektomi: Bu ameliyatta bezin lobu kanserli nodül ile çıkarılır.
 • Tama yakın (near-total) tiroidektomi: Subtotal tiroidektomi olarak da adlandırılan bu ameliyat, tiroid bezinin tamamına yakınını kaldırmak için uygulanan cerrahi yöntemdir.
 • Total tiroidektomi: Bu ameliyat ile tiroid bezinin tamamı kaldırılır.

Tiroidektomi için farklı cerrahi teknikler kullanılabilir:

 • Standart tiroidektomi: Cerrah boyunun tabanına veya ortasına yakın küçük bir kesik (veya kesik) yaparak gerçekleşir. Bu da cerrahın ameliyat için hastanın tiroid bezine doğrudan erişmesini sağlar. Bazı kanser merkezlerinde boyun yara izini azaltmak veya önlemek için yeni cerrahi teknikler sunulmaktadır.
 • Endoskopik tiroidektomi: Bu işlem sırasında cerrah tek bir küçük insizyon yapar. Cerrahi, standart bir tiroidektomiye benzemektedir.
 • Robotik tiroidektomi: Cerrah, koltuk altından, boyun çizgisinden veya göğüste olduğu gibi başka yerlerde bir kesi yapar ve ardından tiroidektomiyi gerçekleştirmek için robotik bir alet kullanır.

Tüm hastalar için tüm cerrahi seçenekler önerilmez. Size en iyi yaklaşım hakkında doktorunuzla konuşun.

Boyundaki lenf nodlarına kanserin yayıldığına dair kanıt veya risk varsa, cerrah boyun diseksiyonu yapabilir. Boynundaki lenf nodlarını çıkarma ameliyatıdır. Boyun diseksiyonuna “lenfadenektomi” denir.

Genel olarak, tiroid ameliyatının komplikasyonları, kan kalsiyum düzeylerini düzenlemeye yardımcı olan yakınlardaki paratiroid bezlerine zarar verebilir; aşırı kanama veya yara enfeksiyonları içerebilir. Gırtlak sinirleri ameliyat sırasında zarar görürse, bu geçici veya kalıcı kısık sese veya “buğulu” bir sese neden olabilir.

Tümör ameliyatla alınamazsa, “anrezektabl” denir. Doktor daha sonra diğer tedavi seçeneklerini önerecektir.

 1. Hormon Tedavisi

Ameliyatla tedavi edilen hastalar genellikle tiroid hormonu tedavisine ihtiyaç duyarlar. Vücudun ihtiyaç duyduğu hormonu değiştirmenin yanı sıra, tiroid hormon ilacı kalan tüm ayırt edilen kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir.

Tiroid haplarının bir takım yan etkileri olabilir. Bazen, bazı hastalarda tedavinin ilk aylarında döküntü gelişir veya saçlarını kaybederler.

Hipertiroidizm, fazla miktarda tiroid hormonunun bulunduğu bir hastalıktır. Kilo kaybı, göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı, düzensiz kalp atışı, kramplar, ishal, sıcak basma hissi, terleme ve kemik kaybı veya osteoporoza neden olabilir.

Hipotiroidizm, çok az tiroid hormonunun bulunduğu bir hastalıktır. Yorgunluk, kilo alımı, kuru cilt ve saç dökülmesine neden olabilir.

 1. Radyoaktif İyot Tedavisi

Tiroid vücuda giren neredeyse tüm iyotu emer. Bu nedenle, radyoaktif iyot (aynı zamanda I-131 veya RAI olarak da adlandırılır) adı verilen radyasyon terapisi, ameliyatla çıkarılamayan tiroid hücrelerini ve tiroidin ötesine yayılmış tiroid hücrelerini bulabilir ve yok edebilir.

Radyoaktif iyod tedavisi, papiller ve folliküler tiroid kanseri olan bazı insanlar için bir seçenektir. Radyoaktif iyot, lenf nodlarına veya uzak bölgelere yayılmış diferansiye tiroid kanserlerine sahip kişilerin tedavisinde kullanılır. Tümör hücrelerinin I-131’i emeceğinden emin olmak için, tam tedaviden önce küçük bir test dozu verilebilir.

 1. Eksternal Beam Radyoterapi (EBRT)

Yan etkiler, tedavi dozuna ve alanına bağlıdır ve deride kızarıklık, ağrılı yutma, öksürük, ara sıra ses kısıklığı, mide bulantısı ve yorgunluk olabilir. Tedavi bittikten hemen sonra çoğu yan etki ortadan kalkar.

Kanser hücrelerini yok etmek için vücudun dışındaki bir makineden yüksek enerjili x ışınlarının verildiği başka bir radyasyon tedavisi türüdür. Harici ışınlı bir radyasyon terapisi rejimi (takvim) genellikle belli bir süre boyunca verilen belli sayıda tedaviden oluşur. Radyoterapi, tiroid kanseri tedavisinde kullanıldığında genellikle bir hastanede veya klinikte haftada 5 gün 5-6 hafta boyunca ayakta tedavi olarak verilir.

Tiroid kanseri için eksternal beam radyasyon terapisi, yalnızca belirli durumlarda, tipik olarak daha ileri evre tiroid kanseri I-131 tedavisine yanıt vermediğinde kullanılır. Radyasyon tedavisi genellikle ameliyattan sonra verilir ve tedavi belirli bir bölgede yoğunlaşır ve yalnızca o bölgedeki kanser hücrelerini etkiler.

 1. Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için ilaçların kullanılması ve bazen tiroid kanseri tedavisinde kullanılır. Kemoterapi, ilaçla kanser tedavisinde uzmanlaşmış bir doktor olan bir tıbbi onkolog tarafından verilir.

Kemoterapinin amacı ameliyat sonrası kalan kanseri yok etmek, tümörün büyümesini yavaşlatmak veya semptomları azaltmak olabilir.

Kemoterapinin yan etkileri kişiye ve kullanılan doza bağlıdır. Ancak yorgunluk, enfeksiyon riski, mide bulantısı ve kusma, saç dökülmesi, iştahsızlık ve ishal içerebilir. Tedavi bittikten sonra bu yan etkiler genellikle ortadan kalkar.

 1. Hedefe Yönelik Tedavi

Hedefe yönelik tedavi, kanserin büyümesine ve hayatta kalmasına katkıda bulunan kanserin spesifik genlerini, proteinlerini veya doku ortamını hedef alan bir tedavidir. Bu tür tedavi normal hücrelere zarar vermeyi önlerken, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engeller.

Son yıllardaki araştırmalar, tüm tümörlerin aynı hedefleri olmadığını göstermektedir. En etkili tedaviyi bulmak amacıyla doktorunuz genleri, proteinleri ve tümörünüzdeki diğer faktörleri belirlemek için testler yapabilir. Bu, doktorların mümkün olan en etkili tedaviyi her hasta ile daha iyi eşleştirmesine yardımcı olur. Ek olarak, birçok tiroit kanseri tipinde moleküler hedefler ve kendilerine yönelik yeni tedaviler hakkında daha fazla bilgi edinmek için birçok araştırma çalışması yapılmaktadır.

Tiroid Kanseri: Risk Faktörleri

Aşağıdaki faktörler kişinin tiroid kanseri riskini artırabilir:

 • Cinsiyet: Her 4 tiroid kanseri tanısından 3’ü kadınlara konulmaktadır.
 • Yaş: Tiroid kanseri herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Ancak tüm vakaların yaklaşık üçte ikisi 20-55 yaş arasındaki insanlarda bulunur. Anaplastik tiroid kanseri genellikle 60 yaşından sonra teşhis edilir. 10 ay ve üzeri bebekler ve ergenlerde MTK gelişebilir, özellikle eğer RET proto-onkogen mutasyonu taşıyorsa bu olasıdır.
 • Genetik: Bazı tiroid kanseri türleri genetik ile ilişkilidir.
 • Radyasyona maruz kalma: Baş ve boyun radyasyonunun ılımlı seviyelerine maruz bırakılması, papiller ve folliküler tiroid kanseri riskini artırabilir.
 • Düşük iyotlu diyet: Normal tiroid fonksiyonu için iyot gerekmektedir.
 • Meme kanseri: Yakın tarihli bir araştırmaya göre göğüs kanseri hastalarında tiroid kanseri riski daha yüksektir. Özellikle tanıdan sonraki ilk 5 yıl içinde ve daha genç yaşta meme kanseri tanısı alanlarda görülür. Bu bulgu araştırmacılar tarafından araştırılmaya devam edilmektedir.

Önerilen Makaleler: