Testis Kanseri: Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Testiküler kanser, testis içindeki sağlıklı hücreler kontrol dışı büyüdüklerinde ve tümör adı verilen bir kitle oluşturduklarında başlar. Kanserli bir tümör habis olup, büyüyebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir demektir.

Testisler bir erkeğin üreme sisteminin bir parçasıdır. Her erkekte penis altında 2 testikül bulunur ve skrotum adı verilen kese benzeri bir kese içinde penisin altında bulunurlar. Testis veya gonad olarak da adlandırılabilirler. Testisler sperm ve testosteron üretir. Testosteron, bir erkeğin üreme organlarının ve diğer özelliklerinin gelişiminde rol oynayan bir hormondur.

Çoğu testis kanseri, “germ hücreleri” olarak bilinen sperm üreten hücrelerde gelişir ve “germ hücreli tümörler” olarak adlandırılır. Erkeklerde germ hücreli tümörler vücudun çeşitli yerlerinde başlayabilir. Bunlar şöyledir:

 1. En sık görülen yer olan testisler
 2. Omurgaya yakın karnın arka kısmında retroperitoneum olarak adlandırılan kısım
 3. Akciğerler arasındaki göğüsün orta kısmı olan mediastinum
 4. Alt omurga
 5. Nadiren pineal bez olarak adlandırılan beynin küçük bezleri

Testis kanseri erken teşhis edildiği takdirde hemen hemen her zaman iyileşebilir ve genellikle ileriki bir evrede bile iyileşebilir. Testis kanseri için başka bir isim de testiküler kanserdir.

Testis Kanseri Çeşitleri

Testislerde başlayan germ hücreli tümörlerin 2 ana kategorisi vardır. Bunlar şöyledir:

1) Seminom

2) Non-Seminom (Dokusunda aşağıdakilerden herhangi birini içerebilir.)

 • Koryokarsinom
 • Embriyonal karsinom
 • Yolk kesesi tümörü
 • Teratom

Bunların her biri tek başına veya herhangi bir kombinasyon halinde oluşabilir. Bazen, seminom, non- seminomun herhangi bir yüzde seviyesinde bulunabilir. Örneğin, %99 seminom ve %1 yolk kesesi tümörü olan bir tümör hala non-seminom olarak teşhis edilir ve tedavi edilir.

Genellikle, non-seminom, seminomlardan daha hızlı büyür ve yayılır. Ancak teşhis ve tedavinin teşvik edilmesi her iki tümör türü için de önemlidir. Birçok germ hücreli tümör, teratom ve diğer germ hücreli tümörlerin bir karışımıdır.

Testiküler tümörlerin daha az yaygın olduğu diğer türleri şunlardır:

 1. Leydig hücre tümörü
 2. Sertoli hücreli tümör
 3. Testislerin bir parçası olan rete testis karsinoması

Bu makale sadece ergenliğe erişmiş erkeklerde testislerde seminom ve non-seminom hakkında bilgi sağlar. Testis kanseri ergenliğe henüz ulaşmamış erkeklerde nadirdir ve daha farklı bir yaklaşım olur.

Lenfoma ve lösemi gibi diğer kanser türleri testislere yayılabilir. Vücudun başka bir bölümünde başlayan ve testislere yayılmış kanser hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu belirli kanser tipleri hakkında bilgi edininiz.

Testis Kanseri Belirtileri ve Bulguları

Testis kanseri olan erkekler çeşitli belirtiler veya işaretler yaşayabilir. Bazen testis kanseri olan erkeklerde bu değişikliklerin hiçbirine rastlanmaz. Veya, bir belirtinin nedeni kanser olmayan başka bir sağlık sorunu kaynaklı olabilir. Yani, bu belirtilere sahip olmak, bir erkeğin kesinlikle kanser olduğu anlamına gelmez.

Genellikle, testiküler kanserin ilk bulguları, genişlemiş bir testis veya küçük bir yumru veya sertlik alanıdır. Herhangi bir yumru, genişleme, sertlik, ağrı veya hassasiyet en kısa zamanda bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Testiküler kanserin diğer belirtileri genellikle kanser vücudun diğer bölgelerine yayılıncaya kadar görünmez.

Testis kanseri belirtileri şunları içerebilir:

 • Her iki testis üzerinde ağrısız yumru veya şişlik. Erken fark edilirse, bir testis tümörü bezelye veya mermer büyüklüğünde olabilir, ancak çok daha büyüyebilir.
 • Testis veya skrotumda ağrı veya rahatsızlık (şişlik olmayabilir de)
 • Bir testisin hissetme biçiminde veya skrotumda ağır hissetme biçiminde değişiklik olabilir. Örneğin, bir testis diğer testisten daha sıkı hale gelebilir. Veya testis kanseri testisin büyümesine ya da küçülmesine neden olabilir.
 • Alt karında veya kasıkta donuk ağrı
 • Skrotum içinde aniden sıvı birikmesi
 • Meme hassasiyeti veya büyüme. Nadiren de olsa, bazı testis tümörleri meme hassasiyeti veya göğüs dokusunun büyümesine neden olan hormonlar üretir, bu durum jinekomasti olarak adlandırılır.
 • Bel ağrısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kanlı balgam ya da balgam, ileri evre testis kanseri semptomları olabilir.

Bir veya iki bacağın şişmesi veya kan pıhtısından nefes darlığı testis kanseri semptomları olabilir. Büyük bir damarda bir kan pıhtısına derin venöz tromboz veya DVT denir. Akciğerdeki bir arterdeki kan pıhtısına pulmoner emboli denir ve nefes darlığı yaratır. Bazı genç veya orta yaşlı erkekler için, kan pıhtısı olması, testis kanserinin ilk belirtisi olabilir.

Testiküler kanserin birçok semptom ve bulgusu, kanserli olmayan hastalıkların neden olduğu bulgulara benzerdir. Bunlar aşağıda yer almaktadır:

Bir testisin boyutunda değişiklik veya yumru olması:

 • Epididimde gelişen spermatosel adı verilen bir kist. Epididim, testisden sperm taşıyan sarmal tüplerden oluşan küçük bir organdır.
 • Varikosel olarak adlandırılan testis kan damarlarının genişlemesi
 • Testis çevresindeki membranda hidrosel adı verilen sıvı birikimi
 • Herni adı verilen karın kasında açıklık

Ağrı:

 • Testis enfeksiyonuna orşit denir. Epididim hastalığına epididimit denir. Eğer enfeksiyondan şüpheleniliyorsa, bir hastaya antibiyotik reçetesi verilebilir. Antibiyotikler sorunu çözmezse, testiküler kanser testleri sık sık gereklidir.
 • Yaralanma
 • Kıvrılma

Kanser teşhisi konursa, semptomları gidermek kanser bakım ve tedavisinin önemli bir parçası olarak kalır. Buna semptom yönetimi, palyatif bakım ya da destekleyici bakım da denilebilir. Herhangi bir yeni semptom veya semptom değişikliği de dahil olmak üzere, yaşadığınız semptomları sağlık ekibi ile konuştuğunuzdan emin olun.

Testis Kanseri Tanısı ve Tanı Kriterleri

Testis kanseri olabilecek bir testiküler yumru, şişlik veya başka bir şey fark edilirse, doktora danışmak önemlidir. Bu ziyaretten sonra, doktorunuz size daha fazla test yapılması için bir üroloğa yönlendirebilir.

Genellikle ilk gerçekleştirilen tanı testleri şunlardır.

 • Fiziksel Muayene: Doktor testisleri şişlik, hassasiyet veya sertleşme belirtileri için kontrol eder. Doktor ayrıca karın, boyun, göğüs, koltuk altı ve kasık gibi bölgelerde genişlemiş lenf nodları olup olmadığına bakarak kanserin yayılıp yayılmadığını inceler. Göğüsler ve meme uçları da genişleme ve büyüme için muayene edilir ve bacaklar şişme açısından muayene edilecektir. Bacak şişmesi, bacaklarda, pelviste veya karında damarlarda kan pıhtısına bağlı olabilir.
 • Ultrason: Testisin bu görüntüleri doktorun herhangi bir tümör veya başka anormallikler bulmasına yardımcı olur. Ultrasonda görülebilecek kadar geniş bir tümör varsa, o zaman ultrasonogram tümörün boyutunu, yerini ve katılığını gösterir. Testisin içindeki katı bir tümörün kanserli olma ihtimali yüksektir.

Bu testler tümör gibi görünen bir anormallik gösteriyorsa kan testleri yapılır. Buna ek olarak, kanser bulguları aramak için testisin cerrahi olarak çıkarılmasına ihtiyaç duyulabilir.

Kan testleri veya tümör belirteçleri: Serum tümör belirteçlerinin seviyeleri, bir testisi çıkarmak için ameliyattan önce ölçülür. Tümör belirteçleri, kanserli bazı insanların kanında anormal derecede yüksek seviyelerde bulunan kanser ürünü maddelerdir. Testiküler kanser için kanser evresini bulmak amacıyla tümör belirleyici seviyeleri kullanılır ve tümörün pure (saf) seminom olup olmadığını teyit eder. Farklı kanser türleri farklı tümör belirteçleri yapar. Aşağıdaki tümör belirteçleri testis kanseri için evreleme ve planlama tedavisinde yardımcı olur:

 1. Non-seminom olmayan erkeklerde genellikle alfa-fetoprotein (AFP) düzeyleri artmaktadır. Ancak her zaman değil. AFP, seminomlar tarafından yapılmadığından, artmış AFP seviyesi, tümörün saf seminom olmadığının bir işaretidir.
 2. Beta insan koryonik gonadotropin (beta-hCG) seminom veya non-seminomalı erkeklerde sıklıkla görülür, ancak her zaman değil.

Bu tümör belirteçlerinin yüksek seviyeleri testiküler kanseri veya diğer kanser türlerini gösterebilir. Bununla birlikte, testis kanseri olması ve normal tümör belirteç seviyelerine sahip olması mümkündür. Kanser olmadan bu belirteçlerin seviyelerinin yükselmesi de mümkündür.

Testis kanseri için kullanılabilecek diğer tümör belirteçleri şunları içerir:

 • Laktat dehidrogenaz (LDH), sadece metastatik seminom için ne kadar kemoterapinin verileceğini belirlemek için kullanılır. Bunun nedeni, diğer birçok kanser ve kanserli olmayan hastalıkların LDH düzeylerini artırabilmesidir. Testiküler kanser bulmak için LDH kullanılmaz.
 • Plascental alkalin fosfataz (PLAP), yaygın olarak ölçülmemesine rağmen doktorların test edebileceği başka bir tümör belirleyicisidir.
 • Orşiektomi veya cerrahi patoloji testleri. Testiküler kanserden şüpheleniliyorsa, bir cerrah radikal inguinal orşiektomi yapabilir ve tüm testis kasıktaki bir kesiden çıkarılır. Ardından testis dokusu mikroskop altında incelenir. Kanserin seminom olarak düşünülmesi için saf seminom olmalıdır.

Eğer hastanın tek bir testisi varsa veya teşhis kesin değilse, cerrah testisten sadece küçük bir doku örneğini alabilir. Kanserli hücrelerin işareti varsa, testis hala çıkartılmalıdır. Doku örneğinde kanser görülmüyorsa, aynı ameliyat sırasında doku çıkarma hasarını onarmak ve skrotumdaki testisin yerini değiştirmek mümkün olabilir. Bununla birlikte, bu prosedür çok nadirdir.

Diğer tanı testleri şunları içerir:

Eğer kanser mevcutsa, kanserin evresini ve vücudun diğer bölgelerine yayılıp büyümediğini belirlemek için başka testlere ihtiyaç duyulacaktır. Genellikle, doktorlar karın, pelvis ve göğüs görüntüleme testleri önerir. Beyin veya kemiklere görüntü testleri o kadar yaygın değildir. Ancak beyin görüntüleri non-seminom bir türü olan koryokarsinom olan hastalar için gerekli olabilir. Testis kanserinin evrelenmesi için kullanılabilecek testler ve yayılma olup olmadığını öğrenmek için aşağıdaki testlere başvurulabilir.

 • Röntgen: Göğüs röntgen filmi, kanserin evresini belirlemek ve takip taramasında kullanılır. Akciğerlerin daha detaylı bir resmine ihtiyaç duyulursa, doktor göğüs tomografisi taramasını önermektedir.
 • BT taraması: Bir BT taraması, testis kanseri olan erkekler için en yaygın görüntüleme testidir ve karın, pelvis, göğüs veya akciğer, beyin ve diğer alanları değerlendirmek için kullanılabilir. Testiküler kanser için beynin BT taramasına nadiren ihtiyaç duyulur, çünkü beyne yayılması nadirdir. Bununla birlikte, eğer beyin taramasına ihtiyaç duyulursa, kafatası kemikleri BT taramalarının beynin belirli bölümlerini gösterme yeteneğini bozduğu için genellikle MR tercih edilir.
 • MR taraması: Testis kanseri için, MR genelde sadece beyni veya omurgayı incelemek amacıyla kullanılır. Daha net bir resim oluşturmak için taramadan önce bir kontrast madde verilir. Bu boya genellikle bir hastanın damarına enjekte edilir. Testis kanseri olan erkekler için, karın görüntülemesinde MR taramalarını doğru bir şekilde okumak kapsamlı bir deneyim gerektirdiğinden, BT taramaları karın görüntüleme için MR’dan genellikle daha çok tercih edilir. Karın MR’lerine ihtiyaç duyulduğunda, kontrast madde ağızdan verilebilir.

MR yalnızca belirli durumlarda kullanılır. Örneğin, bir hastada kanserin beyne yayılmış olabileceğini düşündüren belirtiler veya semptomlar varsa beyin MR’si önerilebilir. Buna ek olarak, beyin MR’leri çoğu zaman yüksek riskli metastatik testis kanseri olan erkeklerde çok yüksek serum tümör belirteçleri veya kanser karaciğer, kemik veya akciğerlere yayılmışsa önerilir. Doktorunuz sizin için hangi testin uygun olduğunu açıklayacaktır.

 • PET taraması: PET taramaları genellikle testis kanseri için kullanılmaz. PET taramaları yapılırken, bunlar genellikle bir BT taraması ile birleştirilir, buna PET-BT taraması denir. Bununla birlikte, doktorunuzun bir PET taraması gibi bu işleme başvurduğunu duyabilirsiniz. PET taramalarındaki çalışmalar, testis kanseri teşhis veya evrelemesinde yararlı olmadığı ve bu zamanlarda kullanılmaması gerektiğini göstermiştir. Bununla birlikte, kemoterapiden sonra tamamen kaybolmayan metastatik saf seminomalı erkekler için yararlı olabilir. Bu gibi durumlarda, PET taraması kemoterapinin bitiminden en az 6 hafta sonrasına kadar yapılmamalıdır.
 • Biyopsi: Mikroskopta incelenmek üzere az miktarda dokunun çıkarılmasıdır. Bazen, akciğer, retroperitoneum veya vücudun başka bir yerinde kanser yayılabilir görünüyorsa biyopsi alınabilir.

Teşhis testleri yapıldıktan sonra, doktorunuz sizinle birlikte tüm sonuçları gözden geçirecektir. Teşhis kanser ise, bu sonuçlar aynı zamanda doktorun kanseri tarif etmesine yardımcı olur; Buna evreleme denir.

Testis Kanseri Tedavi Seçenekleri

Germ hücreli tümörler kemoterapiye karşı oldukça duyarlıdır ve bu nedenle genellikle iyileştirilebilirler. Bununla birlikte, germ hücreli tümörlerin diğer türlerinden farklı olarak, kemoterapi bir teratom için çok etkili değildir. Birçok germ hücreli tümör, teratom ve diğer germ hücreli tümörlerin bir karışımı olduğu için, başarılı tedavide genellikle hem kemoterapi hem de ameliyat gerektirir. Genellikle, testis kanseri cerrahi, kemoterapi ve / veya radyoterapi ile başarıyla tedavi edilebilir.

Testis kanseri olan erkeklerin genellikle tedavilerinin cinsel işlevlerini, doğurganlıklarını ve yaşam kalitesini nasıl etkileyeceği konusunda kaygıları vardır ve her biri tedaviyi başlatmadan önce bu konuları doktoru ile tartışmalıdır. Çünkü sıklıkla 1’den fazla tedavi seçeneği vardır. Bir tedavi planının nihai seçimi hastanın özel durumuna bağlıdır. Tüm tedavi seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için zaman ayırın ve belirsiz olan konular hakkında soru sormayı unutmayın. Ayrıca, doktorunuza yapılan her bir tedavinin hedefleri ve tedaviyi alırken neler bekleyebileceğiniz hakkında konuşunuz.

1) Testis Kanseri Ameliyatı

Kanser cerrahisi, ameliyat sırasında tümörün ve çevredeki bazı sağlıklı dokuların alınmasını gerektirir. Testiküler kanseri tedavi etmek için kullanılan değişik cerrahi türleri vardır. Her biri aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Orşiektomi yapılmasına karar verilirse, serum ve tümör belirteçleri seviyelerini test etmek için ameliyattan önce bir kan örneği toplanır, çünkü bunlar genellikle tedavi ve takip bakım planlamasında yardımcı olurlar. Örneğin, ameliyattan sonra artan veya sürekli yüksek AFP veya beta-hCG, kanser yayılımının bir göstergesidir. Bu durumda, bir hastanın genellikle görüntüleme testlerinde metastaz görülmese bile kemoterapiye ihtiyacı vardır.

Radikal inguinal orşiektomi

Testiküler kanserin tedavisi genellikle radikal inguinal orşiektomi denilen kanserli testisin çıkarılması için cerrahi ile başlar. Ameliyat sırasında tüm testisler ve spermatik kordonların çoğu çıkarılır.

Orşiektomi hem erken evre hem de sonraki evre seminomu ve non-seminomanın teşhis ve tedavisinde kullanılır. Daha sonraki evre kanseri için radikal inguinal orşiektomi kemoterapi sonrası tedavi sonlandırılana kadar ara sıra ertelenebilir.

Orşiektomiden sonra rekonstrüktif cerrahi

Erkekler, yapay veya protez testisin skrotuma yerleştirilmesini isteyip istemediklerine karar verebilirler. Bir protez testisi genellikle normal bir testis ile benzer ancak tam olarak aynı olmayan bir ağırlık ve dokuya sahiptir.

Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu (RPLND)

Bu, karın arkasında uzanan retroperitoneal lenf nodlarını çıkarma ameliyatıdır. Evre II veya III non-seminom olan klinik evre I ve IIA olan erkeklerde ve evre II veya III nonseminom için kemoterapiyi bitirdikten sonra kalan retroperitoneal kitleleri olan erkeklerde RPLND düşünülebilir. Seminomasız erkeklerde kemoterapiden sonra kalan 1 cm’den büyük kitleler mümkünse çıkarılır. Saf seminomalı erkekler için, 3 cm’den küçük kitleler genellikle bırakılır ve BT taramaları ile değişiklikler izlenir.

2) Kemoterapi

Testis kanseri için kemoterapi direkt olarak damar içine verilir, böylece kan dolaşımına girer ve vücuttaki kanser hücrelerine ulaşır. Ağızdan alınabilen kemoterapi türleri de vardır. Ancak bunlar genellikle testis kanseri için kullanılmamaktadır.

Genel olarak, ileri evre hastalığı olan hastalar daha fazla kemoterapiye sahiptir. Uygun kemoterapi rejimi kanserin evresine ve bir seminoma mı yoksa bir non-seminom mu olduğuna bağlıdır. Buna ek olarak, ne kadar yüksek AFP ve beta-hCG düzeyleri doktora ne kadar kemoterapi gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.

3) Radyoterapi

Testis kanseri için, radyasyon genelde evre I veya II saf seminomalı erkekler için karında lenf bezlerine yönlendirilir.

Evre I seminom için radyasyon tedavisi artık geçmişten daha az kullanılır. Radyoterapinin diğer kanserlere ve kalp hastalığına neden olma riski nedeniyle, birçok tedavi merkezinde I. evre seminomun tercih edilen tedavisi olarak genellikle radyasyon terapisi yerine gözetim veya daha az karboplatin kemoterapisi kullanılır. Bununla birlikte, radyasyon tedavisi, evre I, IIA ve IIB saf seminomlar için bir seçenek olmaya devam etmektedir. Bazen seminoma veya non-seminomadan beyin metastazlarının tedavisinde de kullanılır, ancak testis kanseri beyne nadiren yayılır.

Testis Kanseri: Risk Faktörleri

Aşağıdaki faktörler bir erkeğin testis kanserine yakalanma riskini artırabilir. Bununla birlikte, testis kanserinin nedeninin bilinmediğine dikkat etmek önemlidir.

 • Yaş: Testis kanseri tanısının yarıdan fazlası 20-45 yaş arasındaki erkeklerde görülür. Bununla birlikte, herhangi bir yaştaki erkekler, gençler ve 60’lı yaşlarındaki erkekler de bu hastalığa yakalanabilir. Bu nedenle testiküler semptomları olan herhangi bir insanın doktor randevusu alması önemlidir.
 • Kriptoflidizm: İnmemiş bir testis olması, 1 veya her iki testisin de doğumdan önce skrotuma doğru hareket etmemesidir. Bu durumdaki erkeklerde testis kanserine yakalanma riski yüksektir.
 • Aile öyküsü: Testis kanseri geçirmiş yakın akrabası, özellikle erkek kardeşi olan bir erkekte testis kanseri oluşma riski yüksektir.
 • Kişisel sağlık geçmişi: Bir testis kanseri geçirmiş olan erkeklerin diğer testiste kanserin oluşma riski daha yüksektir. Testis kanseri olan her 100 erkekten 2’sinin diğer testiste kanser gelişeceği tahmin edilmektedir.
 • HIV virüsü: Bu virüsün neden olduğu HIV veya AIDS olanlarda seminom gelişme riski biraz daha yüksektir.

Önerilen Makaleler: