Mide, karnın üst kısmında yer alır ve gıdaların sindiriminde merkezi bir rol oynar. Gıdalar yutulduğunda,