Mide Kanseri: Belirtileri Teşhisi ve Tedavisi

Mide, karnın üst kısmında yer alır ve gıdaların sindiriminde merkezi bir rol oynar. Gıdalar yutulduğunda, mide ile boğazı bağlayan “özefagus” denilen kaslı tüp tarafından aşağı itilir. Daha sonra, gıda mideye girer. Gıdalar, yıkımı ve sindirimine yardımcı olan mide suları ile karışır. Sonrasında gıdalar daha fazla sindirim için ince bağırsağa taşınır.

Mide Kanseri Çeşitleri:

Mide kanseri, ayrıca gastrik kanser olarak da adlandırılır. Kanser, midedeki sağlıklı hücrelerin anormal olması ve kontrol dışı büyümesi ile başlar. Tümör kitlesi iyi huylu veya kanserli olabilir. Kanserli, yani kötü huylu tümör; büyüyebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir anlamına gelir. İyi huylu tümör ise, büyüyebilir; ancak yayılacak anlamına gelmez. Kanser midenin herhangi bir yerinde başlayabilir. Yakındaki lenf düğümlerine ve karaciğer, kemik, akciğer ve bir kadının yumurtalıkları gibi vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Çoğu mide kanseri vakasında, adenokarsinom olarak adlandırılan bir türü görülür. Bu da, kanserin midenin içindeki hatlar olarak bilinen grandüler dokuda başlaması demektir. Midede oluşan diğer kanserli tümör türleri; lenfoma, gastrik sarkomu ve karsinoid tümörleridir. Ancak, nadir görülürler.

Ayrıca Bakınız: Karsinoid Tümör: Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Mide Kanseri Belirtileri ve Bulgular

Mide kanseri olan kişiler aşağıdaki belirtiler veya bulgularla karşılaşabilirler. Bazen, mide kanseri olan kişilerde bu değişikliklerin hiçbiri gözlenmeyebilir. Ya da, bu belirtiler kanser olmayan başka bir tıbbi durumdan dolayı ortaya çıkabilir.

Mide kanseri, genellikle erken evrede teşhis edilmez. Çünkü genellikle erken evrelerde spesifik belirtilere neden olmaz. Semptomlar meydana geldiğinde, belirsiz olabilir ve aşağıdaki semptomlar gözlenebilir. Bu belirtilerin mide virüsü veya mide ülseri gibi birçok hastalıkta da görüldüğünü hatırlamak önemlidir.

 • Hazımsızlık ya da mide ekşimesi
 • Karında ağrı veya rahatsızlık
 • Bulantı ve kusma, özellikle yemek yedikten kısa bir süre sonra katı yiyecekleri kusma
 • İshal veya kabızlık
 • Yemek yedikten sonra midede şişkinlik
 • İştah kaybı
 • Yemek yerken, gıdaların boğazda tıkanıp kalmış hissi

İleri evre mide kanseri belirtileri şunlardır:

Eğer yukarıda yer alan belirtilerden biri ya da daha fazlası hakkında endişeleriniz varsa, mutlaka doktorunuza danışınız. Doktorunuz, tanıya yardımcı olması amacıyla diğer sorulara ek olarak, bu belirtileri ne kadar sıklıkta ve ne zamandır yaşadığınızı soracaktır.

Mide Kanseri Tanısı

Doktorlar, kanser teşhisi için birçok tanı testi kullanırlar. Kanserin başladığı yerden vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını öğrenmek için ekstra testler kullanırlar. Bu durumda, kanser vücudun diğer kısımlarına yayılmışsa, metastatik mide kanseri tanısı konur. Örneğin; görüntüleme testleri ile kanserin yayıldığı alan incelenebilir. Doktorlar, hangi tedavi seçeneğinin daha etkili olacağını öğrenmek için de testler yapabilirler.

Çoğu kanser türü için, vücudun herhangi bir bölgesinde kanser olup olmadığını öğrenmenin tek emin yolu olarak biyopsi yapılır. Eğer kişiye biyopsi yapılması mümkün değilse, teşhis için diğer tanı testleri önerilebilir.

Kanser tanı testlerinin hepsi her hasta için kullanılamaz. Doktorunuz tanı testi seçerken, aşağıdaki faktörleri dikkate alabilir:

 • Şüphe edilen kanser türü
 • Belirtiler ve bulgular
 • Hastanın yaşı ve sağlık durumu
 • Önceki tıbbi testlerin sonuçları

Fizik muayeneye ek olarak, aşağıdaki tanı testleri de mide kanserini teşhis etmek için kullanılabilir:

 • Biyopsi: Mikroskop altında incelenmesi için kişiden az miktarda doku örneği alınması işlemidir. Yapılan diğer tanı testleri, kanserin mevcut olduğunu gösterebilir. Ancak, biyopsi tanı koymanın kesin yoludur.
 • Endoskopi: Endoskop adı verilen ışıklı esnek bir tüp ağız yoluyla yemek borusu aşağısına, oradan mide ve ince bağırsak içine iletilir ve vücudun içinin görülmesi sağlanır. Kişi bu prosedür sırasında sedasyon Endoskopi prosedürü sırasında biyopsi için doku örneği de alınarak kanser belirtileri kontrol edilebilir.
 • Endoskopik ultrasonografi: Endoskopi benzeri bir tanı testidir. Ancak, gastroskop ile mide duvarının ayrıntılı görüntüsü elde edilir. Ultrason görüntüsü kanserin karaciğer ya da böbrek üstü bezleri gibi doku ve organlara, mide ve yakınındaki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını, ne kadarına yayıldığını belirlemeye yardımcı olur.
 • Röntgen: Vücudun iç görüntüsünü oluşturmak için kullanılan bir tanı yöntemidir.
 • Baryum yutma: Bir kişi baryum içeren sıvı yuttuktan sonra; yemek borusu, mide, bağırsaklarda tümör ya da diğer anormalliklerin incelenmesi için x-ışınları kullanılır.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT): Herhangi bir anormallik veya tümör teşhisi için kullanılır. Yine; tümörün boyutunu ölçmek için kullanılabilir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR): Tümör boyutunu ölçmek için kullanılabilir.
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET) ya da PET-BT taraması: PET taraması genellikle BT taraması ile kombine edilir. Vücudun iç görüntüsünü oluşturmak ve incelemek için kullanılan bir tanı yöntemidir.
 • Laparoskopi: Karın boşluğuna küçük bir ameliyatla, mide kanserinin karın boşluğu astarına veya karaciğere yayılıp yayılmadığı değerlendirilir.

Mide Kanseri Tedavi Seçenekleri

Kanser tedavisinde, doktorlar genellikle farklı tedavi türlerini birleştirerek, hastanın genel tedavi planını oluştururlar. Mide kanseri; ameliyat, radyoterapi, kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ya da immünoterapi ile tedavi edilebilir. Genellikle bu tedavilerin bir kombinasyonu kullanılır. İleri evre mide kanseri tedavisi zor olabilir. Mide kanseri için standart tedavi seçeneklerini aşağıda açıklamaları ile birlikte listeledik.

a) Ameliyat

Cerrahi operasyon ile tümör ve çevresindeki bazı sağlıklı dokunun temizlenmesi hedeflenir. Ameliyat türü, kanserin evresine bağlıdır.

 • Çok erken evre mide kanseri için (T1a); bazı doktorlar endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR) denilen cerrahi olmayan tedavi önerebilir. Bu, endoskop ile tümörün çıkarılması prosedürüdür.
 • Erken evre mide kanseri için (0.evre veya 1.evre); kanser sadece midedeyse, midenin bir kısmı ve yakındaki lenf düğümlerini kaldırmak için cerrahi operasyona başvurulur. Buna, subtotal veya kısmi gastrektomi Kısmi gastrektomi prosedüründe, cerrah midenin kalan kısmını yemek borusu ya da ince bağırsağa bağlar.
 • Eğer kanser lenf düğümlerine yayılmadan veya yayılarak, dış mide duvarı hücrelerine yayılmışsa; ameliyatla birlikte kemoterapi ya da kemoterapi ile birlikte radyoterapi kullanılabilir. Cerrah subtotal gastrektomi veya total gastrektomi (midenin tamamının çıkarılması) gerçekleştirebilir. Total gastrektomi sırasında, cerrah yemek borusunu doğrudan ince bağırsağa bağlar.

Gastrektomi önemli bir ameliyattır ve ciddi yan etkileri olabilir. Bu ameliyat sonrasında, hastanın yiyecekleri küçük miktarda yemesi mümkün olacaktır. Ortak yan etkileri; boşaltma sendromu olarak da bilinen bir grup semptomdur. Bu semptomlar; yemek yedikten sonra kramp, mide bulantısı, ishal ve baş dönmesi içerir. Gıdalar ince bağırsağa çok hızlı girdiğinde bu belirtiler olur. Bu belirtiler genellikle birkaç ay içinde azalır ve kaybolur. Ancak bazı insanlarda kalıcı olabilir. Bu hastalarda artık mide yoluyla temel vitamin emilimi mümkün olmayabilir ve düzenli olarak B12 vitamini enjeksiyonları gerekebilir. Genellikle ameliyat esnasında bölgesel lenf düğümleri de kaldırılır. Çünkü kanser bu lenf düğümlerine de yayılmış olabilir. Bu prosedüre, lenfadenektomi denir.

 • evre mide kanserinde (metastatik mide kanseri), kanser ileri evrede teşhis edildiği için, genelde ameliyat ana tedavi olarak tavsiye edilmez.

b) Radyoterapi

Mide kanseri olan hastalar genellikle eksternal-ışın radyasyon tedavisi alırlar. Radyoterapi, ameliyat öncesi tümörün boyutunu küçültmek ya da ameliyat sonrası kalan kanser hücrelerini yok etmek için kullanılabilir.

Radyoterapinin yan etkileri; yorgunluk, hafif deri reaksiyonları, mide bulantısı ve gevşek barsak hareketleri içerir. Çoğu yan etki tedavi tamamlandıktan sonra kaybolur. Karşılaşabileceğiniz olası yan etkiler hakkında doktorunuzla konuşunuz.

c) Kemoterapi

Genellikle, kanser hücrelerinin büyüme ve bölünme yeteneğini durdurarak, yok edilmesi amacıyla ilaç kullanılmasıdır. Kemoterapinin amacı; ameliyat sonrası kalan kanser hücrelerini yok etmek, tümörün büyümesini yavaşlatmak ya da kansere bağlı semptomları azaltmak olabilir. Ayrıca, radyoterapi ile birlikte kullanılabilir.

Kemoterapinin yan etkileri; bireysel ve kullanılan doza bağlı olarak değişiklik gösterir. Yorgunluk, enfeksiyon riski, mide bulantısı ve kusma, iştah kaybı, saç dökülmesi ve ishal gibi yan etkiler görülebilir. Tedavi tamamlandıktan sonra, bu yan etkilerin çoğu kaybolur.

d) Hedefe Yönelik Tedavi

Kanserin büyüme ve hayatta kalmasına katkıda bulunan belirli genleri, proteinleri ve dokuları hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide, sağlıklı hücrelerin hasarını sınırlayarak, kanser hücrelerin büyüme ve yayılmasının durdurulması amaçlanır.

e) İmmünoterapi

İmmünoterapi, aynı zamanda biyolojik tedavi ya da biyoterapi olarak da adlandırılır. Kanserle savaşmak için vücudun doğal savunmasını artırmayı amaçlar. Bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını geri yüklemek, geliştirmek amacıyla vücut tarafından laboratuarda yapılan malzemeler kullanılır. Mide kanseri için aktif bir araştırma alanıdır.

Ayrıca Bakınızİmmünoterapi Nedir?

Mide Kanseri: Risk Faktörleri

Aşağıda, mide kanseri ile ilişkili bilinen risk faktörleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Risk faktörleri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı bireylerde herhangi bir risk oluşturmazken, bazı bireylerde kanserin gelişme riskini artırabilir. Risk faktörlerini bilmek, bilinçli bir yaşam ve sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olur.

Aşağıdaki faktörler, bir kişide mide kanserinin gelişme riskini artırabilir:

 • Yaş: Mide kanseri, daha yaygın olarak 55 yaş üzeri insanlarda görülür. Tanı konulan çoğu birey 60’li ve 70’li yaşlarındadır.
 • Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara göre, mide kanseri gelişme riski iki katıdır.
 • Bakteri: H. pylori adında bir bakteri, mide iltihabı ve ülserine neden olur. Aynı zamanda mide kanserinin başlıca nedenlerinden biri olarak kabul edilir. pylori için test mevcuttur ve enfeksiyon antibiyotik ile tedavi edilebilir. Eğer birinci derece akrabalarda mide kanseri veya H. pylori tanısı konduysa, bu testin yapılması tavsiye edilir. Enfeksiyon bulunursa, tedavi edilmelidir.
 • Aile öyküsü/genetik: Mide kanseri olan ebeveynleri, çocuk ya da kardeşi olan kişiler yüksek risk altındadır. Buna ek olarak, bazı kalıtsal genetik bozukluklar olan kalıtsal diffüz mide kanseri, Lynch sendromu ve familyal adenomatöz polipozis mide kanseri riskini artırabilir.
 • Irk/etnik: Mide kanseri siyah ırk, Hispanik ve Asyalı insanlarda, beyaz ırktan insanlara göre daha sık görülür.
 • Diyet: Çok fazla tuzlu yiyecekler yiyen ve beslenmesinde aşırı tuzlu gıdalara önem veren bireylerde mide kanseri ile bir bağlantısı olduğu bulunmuştur. Taze meyve ve sebzeler yemek, mide kanseri gelişme riskini azaltmaya yardımcı olur.
 • Önceki ameliyat veya sağlık koşulları: Mide ameliyatı geçirmiş ya da pernisiyöz anemi veya aklorhidri durumlarından herhangi birine sahip olan kişiler de mide kanseri gelişme riski daha yüksektir. Pernisiyöz anemi hastalarında vitaminlerin vücutta düzgün emilimi mümkün değildir. Çünkü vücutta yeterli B12 bulunmaz ve bu nedenle kırmızı kan hücrelerinde ciddi bir düşüş yaşanır. Aklorhidri ise; yiyeceklerin sindirimi için mide suyu içinde yeterli hidroklorik asit olmamasıdır.
 • Mesleki maruziyet: Bazı tozlara ve dumanlara maruz kalma, mide kanserine yakalanma riskini arttırabilir.
 • Tütün ve alkol: Tütün kullanımı ve aşırı alkol tüketimi, mide kanserine yakalanma riskini arttırabilir.
 • Obezite: Aşırı vücut ağırlığı bir erkekte mide kanserine yakalanma riskini artırır. Kadınlarda obezitenin mide kanseri riskini artırıp artırmadığı bilinmemektedir.

Mide Kanseri: İstatistikler

Bu yıl, Amerika Birleşik Devletleri’nde tahminen 26.370 (16.480 erkek ve 9.890 kadın) mide kanseri tanısı konmuş olacaktır. Bu hastalıktan tahminin 10.730 ölüm (6,540 erkek ve 4,190 kadın)  meydana geleceği tahmin edilmektedir. Mide kanseri görülme sıklığı, dünyanın farklı bölgelerinde değişir. Batı ülkelerinde mide kanseri tanısı azalmasına rağmen, hala tüm dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir.

Mide kanseri olan kişiler için 5 yıllık sağ kalım oranı %29’dur. Eğer mide kanseri vücudun başka bölgelerine de yayılmışsa, 5 yıllık sağkalım oranı genellikle daha yüksektir. Ancak kanserin evresine bağlıdır.

Kanser mide dışına yayılmadan önce teşhis ve tedavi edilirse, 5 yıllık sağ kalım oranı %65’dir. Kanser çevre doku veya organlara ya da bölgesel lenf düğümlerine yayılmış ise; 5 yıllık sağkalım oranı %30’dur. Eğer kanser vücudun uzak bir kısmına yayıldıysa, 5 yıllık sağkalım oranı %5’dir.

Yukarıda yer alan istatistikler her yıl ABD’de kanser tanısı konulan binlerce kişinin verisine dayanıyor. Bu nedenle sizin riskiniz farklı olabilir. Doktorunuzla konuşarak, ülkemizdeki durum hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Önerilen Makaleler: