Kraniyofarenjiyom: Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Kraniofarenjiyoma, merkezi sinir sistemi (MSS) tümörü türüdür. Bir tümör kötü huylu ya da iyi huylu olabilir. Kanserli bir tümör kötü huylu olup genellikle hızlı büyür ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. İyi huylu bir tümör, tümörün yavaş büyümesine rağmen yayılmayacağı anlamına gelir. Kraniyofarenjiyom benign, yani iyi huylu bir tümördür ve genellikle yavaş ilerleyen ve yayılma ihtimali çok düşük bir tümördür.

Beyin ve omurilik, vücudun tüm hayati fonksiyonlarının kontrol edildiği merkezi sinir sistemini oluşturur. Beyin düşünce, bellek ve duygunun merkezidir. Koku, dokunma, tat, işitme ve görme içeren 5 duyuyu kontrol eder. Aynı zamanda bilinç, kalp atışı, dolaşım ve nefes alma gibi hareketi ve diğer temel vücut işlevlerini denetler. Omurilik, vücuttan beynin ve beyinden vücuda bilgi taşıyan sinirlerden oluşur.

Kraniyofarenjiyom genellikle suprasellar bölge adı verilen beynin bir bölümünde oluşur. Bu bölge sella’nın hemen üstündeki beynin alanıdır. Sella, kafatasının mide bezinin bulunduğu bölümdür. Beynin önemli bir bezi olan hipofiz bezi ve genellikle “ana endokrin bez” olarak adlandırılır, çünkü vücudun işlevini etkileyen çeşitli hormonlar üretir. Optik sinirler ve hipotalamus adı verilen bez sella üzerinde bulunur. Hipotalamus açlık, vücut sıcaklığı, susuzluk, uyku, yorgunluk ve diğer davranışları kontrol eder.

Kraniyofarenjiyom, yavaş gelişen bir tümördür ve teşhis edilmeden önce uzun yıllar büyür. Katı veya kistik olabilir. Kistik bir tümör, tümör tarafından oluşturulan sıvı içeren kapalı bir keseye sahiptir. Katı kısım genellikle BT (bilgisayarlı tomografi) taramasında kolaylıkla görülebilen kalsiyum alanlarını içerir. Tümörün kistik kısmı sıklıkla çok yüksek miktarlarda protein içerir.

Kraniyofarenjiyom Belirtileri ve Bulguları

Kriyofarenjiyomun belirtileri; hormonal değişiklikler, beyindeki basıncın oluşması veya tümörün sinirlere veya kan damarlarına baskı yapması, bu nedenle beynin bu alanlarının düzgün şekilde çalışamaması sonucunda ortaya çıkabilir. Genellikle, bir çocukta semptomlar meydana çıkana kadar kraniofarenjioma tanısı konamaz. Kraniyofarenjiyom hastalığına sahip çocuklar aşağıda listelenen semptomlardan veya belirtilerden herhangi biriyle karşılaşabilirler.

Kraniyofarenjiyom genel belirtileri şunları içerir:

 • Sabahları şiddetli ve kötüleşebilen baş ağrısı
 • Mide bulantısı veya kusma
 • Dengede zorluk
 • Artan uyku veya yorgunluk
 • Ruh hali veya davranış değişiklikleri

Konumuna özgü belirtiler şunları içerir:

 • Görme değişiklikleri, bulanıklık veya periferik görme kaybı
 • Aşırı susuzluk
 • İdrar artışı
 • Yavaş veya durmuş büyüme
 • Aşırı kilo alma
 • Erken veya gecikmiş ergenlik

Çocuğunuzun deneyimlediği değişikliklerden endişe duyuyorsanız, lütfen çocuğunuzun doktoruyla konuşunuz. Doktorunuz, diğer sorulara ek olarak çocuğunuzun semptomları ne kadar ve ne sıklıkta yaşadığını soracaktır. Bu da teşhise yardımcı olacaktır.

Kraniyofarenjiyom Tanısı

Çocuğunuzun doktoru, bir tanı testi seçerken bu faktörleri dikkate alabilir:

 • Şüphelenilen tümör türü
 • Çocuğunuzun belirtileri ve semptomları
 • Çocuğunuzun yaşı ve tıbbi durumu
 • Daha önceki tıbbi testlerin sonuçları

Kraniyofarenjiyomu teşhis etmek için aşağıda listelenen testler kullanılabilir. Bu liste, kriyofarenjiyoma tanısı koyma seçeneklerini tanımlamaktadır. Her çocuğa aşağıda listelenen testlerin hepsi kullanılamaz.

 1. Fiziksel Muayene: Doktor, çocuğunuzun başını ve bedenini inceler ve yaşadığı belirtiler ve tıbbi öyküsü hakkında soru sorar. Bu, çocuğunuzun vizyonunu, büyümesini ve gelişimini ve beyin fonksiyonunu kontrol etmek için testler içerebilir.
 2. Kan testleri: Doktor, bazı hormonların seviyelerini ölçen testler de dahil olmak üzere farklı kan testleri önerebilir.
 3. Biyopsi: Küçük bir tümör parçasının çıkartılması ve muayenesidir. Kriofarenjiyom için beyin cerrahı, tümörün veya tümörün bir numunesini çıkarır. Ardından bir patolog mikroskop altında çıkan dokuyu inceler. Bir nöropatolog, MSS dokuları ve hastalıklarında uzmanlaşmış bir patologdur. Ameliyat sırasında küçük bir parça tümör ilk önce çıkarılabilir ve patolog tarafından analiz edilebilir, böylece cerrah ne tür bir tümör olduğunu bilir. Çoğu sinir cerrahı, bir kraniyofarenjiyom olduğunu eminse mümkün olduğunca tümörün tamamını çıkarmaya çalışacaktır.

Tanı için kullanılan görüntüleme testleri aşağıdakileri içerir:

Fiziksel muayene ve kan testleri sonuçları, bir kriyofarenjiyom aramak için görüntüleme testlerine ihtiyaç duyulabileceğini düşündürebilir. Görüntüleme testleri vücudun resimlerini gösterir. Kriyofarenjiyomu bulmak için kullanılan 2 temel görüntüleme testi türü vardır.

 1. Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması: Farklı açılardan alınan x-ışınları kullanarak beynin 3 boyutlu bir resmini oluşturur. Bir bilgisayar, bu görüntüleri, tümörler de dahil olmak üzere anormallikleri gösteren detaylı, kesitsel bir görünümde birleştirir.
 2. Manyetik rezonans görüntüleme (MR): Beyin veya omurga detaylı görüntüleri üretmek için x-ışınları değil manyetik alanlar kullanır. MR, tümörün boyutunu ölçmek için kullanılabilir. Daha net bir resim oluşturmak için taramadan önce kontrast maddesi adı verilen özel bir boya verilir. Bu boya bir hastanın damarına enjekte edilir.

Teşhis testleri yapıldıktan sonra, çocuğunuzun doktoru tüm sonuçları sizinle birlikte inceler. Bu bilgi, tedavi seçeneklerini önermek için kullanılacaktır.

Kraniyofarenjiyom Tedavi Seçenekleri

Genel olarak, çocuklarda bir tümör nadirdir. Bu, doktorların diğer çocuklarda en etkili olanı bilmedikçe tedavileri planlamasının zor olabileceği anlamına gelir. Bu nedenle kanserli çocukların %60’ından fazlası klinik araştırmanın bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bir klinik araştırma, tedaviye yeni bir yaklaşımı test eden bir araştırma çalışmasıdır. “Bakım standardı” bilinen en iyi tedavidir.

Bir beyin tümörünü tedavi etmek için gerekli olan uzmanlığın avantajlarından faydalanmak için, beyin tümörleri olan çocukların uzmanlaşmış bir pediatrik merkezinde tedavi edilmesi gerekir. Bu merkezlerdeki doktorlar, beyin tümörleri olan çocukların tedavisinde kapsamlı tecrübeye sahiptir ve en yeni teknolojiye sahiptirler. Çocuklara bir tümör tedavisinde uzmanlaşmış bir doktora pediatrik onkolog denir. Beyin tümörü olan çocukların tedavisinde uzmanlaşmış bir doktor pediatrik nöro-onkolog olarak adlandırılır. Bir pediatrik tedavi merkezi yakında değilse, genel kanser merkezleri bazen çocuğunuzun bakımının bir parçası olabilecek pediyatrik uzmanlara sahiptir.

Kraniyofarenjiyom tedavisi genellikle başarılıdır. Kriyofarenjiyoma için tedavi seçeneklerinin açıklamaları aşağıda listelenmiştir. Kullanılan tedavi planı, tümörün ameliyatla tamamen çıkarılıp bırakılmadığına bağlıdır. Eğer tümör tamamen kaldırılamazsa, genellikle radyoterapi önerilir. Bununla birlikte, çok küçük çocuklar için en iyi tedaviye karar verirken radyasyon tedavisinin yan etkileri göz önüne alınmalıdır. Radyasyon tedavisi kalıcı öğrenme ve hafıza sorunlarına neden olabilir. Radyoterapi bir çocuğun metabolizmasını yavaşlatabilir ve vücudun iyi çalışması için gereken hormon seviyelerini düşürebilir.

a) Ameliyat

Cerrahi, kriyofarenjiyoma için en yaygın tedavi yöntemidir. Ameliyatın amacı, teşhisi doğrulamak ve mümkün olduğu kadar çok tümör çıkarmaktır. Kriofarenjiyomun tamamen çıkarılması tam bir rezeksiyon olarak da adlandırılabilir. Bu, çocukların yaklaşık %70 ila %85’inde mümkündür.

Ameliyatın olası yan etkileri, tümörün konumuna bağlıdır. Cerrahi beynin tümör yakınındaki parçalarına, hormon işlevini, metabolizma, görme, kol ve bacak hareketini veya bilinçliliğini etkileyebilir. Bazen tümör, büyük kan damarlarına veya görmeyi kontrol eden beynin bir alanı olan optik kiazma dönüşebilir. Bu, tümörün çıkarılmasını zorlaştırabilir. Bazı tümörler yerleri nedeniyle ameliyatla çıkarılamaz ve biyopsi sırasında sadece küçük bir kısmı alınabilir. Bu tümörler ameliyat edilemez olarak adlandırılır ve doktor tümör tedavisini başka bir şekilde önermektedir.

Doktor ameliyatı takiben ilave tedavi önerebilir. Araştırma çalışmaları, kraniyofarenjiyomu olan, kısmen çıkarılan, radyoterapi alan kişilerin, tümörün tamamen cerrahi olarak çıkarıldığı sürece yaşadığını göstermiştir. Buna ek olarak, genellikle inme, şiddetli kanama veya hipotalamus hasarı gibi daha az yan etkiye sahiptirler.

Ameliyattan önce, önerilen cerrahinin olası yan etkileri hakkında çocuğunuzun sağlık ekibi ile konuşunuz.

b) Radyoterapi

Radyasyon tedavisi, tümör hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili x-ışınlarının veya diğer parçacıkların kullanılmasıdır. Radyoterapi bir çocuğun beyninin büyümesine ve gelişimine müdahale edebildiğinden, tümörden etkilenmeyen beyin bölgelerine radyasyon miktarını azaltmak için ileri tedavi planlama teknikleri kullanılmalıdır.

Radyocerrahi, beyne ait diğer alanları koruyarak tek başına yüksek dozda radyoterapi vermek için bir yöntemdir. Bu teknik, doktorların radyasyon tedavisini tam olarak nerede yapacaklarını bilmesi için bir kafa çerçevesi gerektirir. Bu tür radyoterapi genellikle tekrarlayan kranyofarenjiyoma için kullanılır.

Radyoterapiden kaynaklanan kısa vadeli yan etkiler yorgunluk, hafif cilt reaksiyonları ve bulantı içerebilir. Tedavi bittikten hemen sonra bu yan etkiler ortadan kalkar. Daha kalıcı yan etkiler arasında saç dökülmesi, öğrenme güçlükleri, düşük hormon seviyeleri, kilo alımı ve hafıza problemleri sayılabilir. Çocuğunuzun tedavi planının muhtemel kısa ve uzun vadeli etkileri hakkında doktorunuzla konuşunuz.

Kraniyofarenjiyom nedeni bilinmemektedir ve kanıtlanmış bir risk faktörü bulunmamaktadır.

Önerilen Makaleler: