Kanser Nedir?

Kanser, 100’den fazla farklı hastalıklar grubudur. Vücudun hemen hemen her yerinde gelişebilir.

Kanser Nasıl Oluşur?

Hücreler, insan vücudunu oluşturan temel birimlerdir. Hücreler büyür ve vücudun ihtiyacı olan yeni hücreleri oluşturmak için bölünür. Genellikle hücreler çok yaşlı ya da hasarlı olduklarında ölürler. Sonrasında, yerlerini yeni hücreler alır.

Kanser, genetik değişiklikler bu düzenli süreci etkilediği zaman başlar. Hücreler kontrolsüzce büyümeye başlar. Bu hücreler “tümör” adı verilen bir kitle oluşturabilirler. Tümör, kanserli ya da iyi huylu olabilir. Kanserli tümör, kötü huylu (malign); yani büyüyebilirler ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilirler. İyi huylu tümör de büyüyebilir; ancak yayılacağı anlamına gelmez.

Bazı kanser türleri tümör oluşturmazlar. Bunlara lösemi, lenfoma türlerinin çoğu ve miyeloma örnek verilebilir.

Kanser Türleri

kanser çeşitleriDoktorlar, kanseri başladığı yere göre türlerine ayırırlar. Kanserin dört ana türü vardır:

  1. Karsinom: Karsinomlar; deri ya da iç organlar ve bezlerin yüzeyini kaplayan doku içinde başlar. Karsinomları genellikle solid tümörler oluşturur. En sık görülen kanser türüdür. Karsinomlara; prostat kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri ve kolorektal kanser örnek verilebilir.
  2. Sarkom: Sarkomlar, vücudu destekleyen ve bağlayan dokularda başlar. Sarkomlar; yağ, kaslar, sinirler, tendonlar, eklemler, kan ya da lenf damarları, kıkırdak ya da kemikte gelişebilir.
  3. Lösemi: Kan kanseridir. Lösemi; sağlıklı kan hücrelerinin değişmesi ve kontrolsüzce bir şekilde çoğalması ile başlar. Löseminin dört ana türü; akut lenfositik lösemi, kronik lenfositik lösemi, akut miyeloid lösemi ve kronik miyeloid lösemidir.
  4. Lenfoma: Lenfatik sistemde başlayan bir kanser türüdür. Lenfatik sistem; damarlar ve enfeksiyonla mücadele etmeye yardımcı olan bezlerin bir ağıdır. Lenfomaların iki ana türü vardır: Hodgkin lenfoma ve Non-Hodgkin lenfoma.

Diğer birçok kanser türü vardır. Diğer türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için “kanser çeşitleri” kategorimizi inceleyebilirsiniz.

Kanser Nasıl Yayılır?

Kanserli bir tümör büyüdükçe, kan veya lenf sistemi vücudun diğer bölgelerine kanser hücrelerini taşıyabilir. Metastaz olarak bilinen bu süreç boyunca, kanser hücreleri büyür ve yeni tümörler gelişebilir.

Ayrıca Bakınız: Metastaz Nedir?

Kanserin sıklıkla yayıldığı yerlerden biri, lenf düğümleridir. Lenf düğümleri; enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olan küçük, fasulye şeklinde organlardır. Boyun, kasık bölgesi ve kolların altı gibi vücudun farklı bölümlerinde kümeler halinde yer alırlar.

kanser oluşumu

Aynı zamanda, kanser vücudun uzak bölümlerine kan yoluyla yayılabilir. Bu bölümlere kemikler, beyin, akciğer ya da karaciğer örnek verilebilir. Kanser yayılsa bile, ilk başladığı bölümün adı ile adlandırılır. Örneğin; meme kanseri akciğere yayılmışsa, akciğer kanseri olarak değil, metastatik meme kanseri olarak adlandırılır.

Kanser Evreleri Nelerdir?

Doktorların, kanserin başladığı yerden yayılıp yayılmadığını ve ne kadar yayıldığını bilmeleri gerekir. Buna, kanser evresi denir. Kanserin evresini bilmek, doktorun hangi kanser tedavisinin en iyi sonuç vereceğine karar vermesine yardımcı olur.

Ayrıca Bakınız: Kanser Evreleri

Her kanser türü için, kanserin evresini tespit etmeye yardımcı testler vardır. Bir kural olarak, daha düşük sayı ( örneğin; 1.evre ya da 2.evre) kanserin çok yayılmadığı anlamına gelir. Daha yüksek bir sayı (örneğin; 3.evre ya da 4.evre) kanserin daha fazla yayılması anlamına gelir. Kanserin 4.evresi, en ileri aşamasıdır.

Kanser hakkında kısaca bilgiler veren aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Kanser Teşhisi

Genellikle, bir kişi alışılmadık bir belirti ve semptom hakkında doktorunu ziyaret ettiğinde, kanser tanı süreci başlar. Doktor, hastanın tıbbi geçmişi ve karşılaştığı belirtiler hakkında sorular yöneltir. Ardından, bu belirtilerin nedenini bulmak için çeşitli tanı testleri gerçekleştirilir. Ancak, kanser hastası olan pek çok kişide herhangi bir semptom olmayabilir. Bu kişilerde, kanser hastalığı başka bir sağlık sorunu için yapılan tıbbi testler sırasında teşhis edilir. Bazen, doktorlar sağlıklı bir kişide kanser tarama testi sonrasında kanser tanısı koyabilirler. Tarama testlerine; kolonoskopi, mamografi ve Pap testi örnek verilebilir. Bir kişide tarama testi sonucunu doğrulamak veya çürütmek için ek testler gerekebilir. Çoğu kanser türü için, biyopsi, kesin tanı koymanın en emin yoludur.

Kanser Nasıl Tedavi Edilir?

Kanser için en sık kullanılan tedavi seçenekleri; ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi içerir.

  • Ameliyat, kanseri kaldırmak için kullanılabilir. Cerrah ayrıca kanser tarafından etkilenen vücut bölümlerinin bazılarını veya tamamını kaldırabilir. Örneğin; meme kanseri için memenin tümü veya bir kısmı kaldırılabilir. Prostat kanseri için, prostat bezi çıkarılmış olabilir. Ameliyat, tüm kanser türleri için kullanılamaz.
  • Kemoterapi; kanser hücrelerini öldürmek ya da büyümelerini yavaşlatmak için ilaç kullanılmasıdır. Bazı kemoterapi türleri bir iğne ile damar içine verilebilir ve diğerleri hap olarak alınır. Kemoterapi ilaçları neredeyse vücudun tüm bölgelerine seyahat eder ve yayılmış kanser için yararlıdır.
  • Radyoterapi; kanser hücrelerini öldürmek ya da büyümesini yavaşlatmak amacıyla kullanılır. Radyoterapi tek başına ya da ameliyat veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir.

En iyi kanser tedavisi seçeneği, hastadan hastaya değişir. Bazı kanser türleri ameliyata iyi yanıt verir; diğerleri ise kanser veya radyoterapiye daha iyi karşılık verebilir. Kanserin türünü bilmek, hasta için en uygun kanser tedavisi seçiminde atılacak ilk adımdır. Kanserin evresini bilmek de doktorun sizin için en iyi tedavi seçeneğine karar vermesine yardımcı olacaktır.