Kanser Hastalarında Kalp Sorunları

Kalp problemleri, bazı kanser tedavilerinin nadir, fakat ciddi bir yan etkisidir. Bunlara kardiyak toksisite denebilir. Kalp problemleri tedaviyi etkileyebilir, hastanın yaşam kalitesini düşürebilir ve nadiren ölümüne neden olabilir.

Kanser için yapılan tüm tedaviler kalp problemleriyle bağlantılı değildir. Ve kalp sorunlarını önlemenin ya da ortaya çıkmaları durumunda onları yönetmenin yolları vardır.

Bu ve diğer yan etkilerin hafifletilmesi kanser bakımının önemli bir parçasıdır. Bu yaklaşıma, palyatif bakım ya da destekleyici bakım adı verilir. Yaşadığınız semptomlardaki yeni belirtiler veya değişiklikler hakkında sağlık bakımı ekibinizle konuşunuz.

Kalp Problemleri Belirtileri

Kalp problemleri yaşayan insanlar aşağıda listelenen belirtilere sahip olabilirler. Bu semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, hemen sağlık ekibinize başvurmanız önemlidir.

Kalp Problemleri Çeşitleri

Aşağıda, kanser tedavisinden sonra gelişebilecek kalp rahatsızlıklarının bir listesi verilmektedir:

 • Kardiyomiyopati ve konjestif kalp yetmezliği, kalbe zarar vererek kan pompalamayı zorlaştırır.
 • Miyokardit, kalp atışını etkileyebilen kalpte şişme
 • Koroner arter hastalığı, kalbin kan damarlarının tıkanması veya skar olması
 • Kalp valflerinde hasar, valflerin daralmasına, sertleşmesine veya sızdırılmasına neden olur.
 • Şişme (perikardit) veya kalınlaşma veya skarlaşma (perikardiyal fibroz) gibi kalbin dış zarının perikard olarak adlandırılan problemleri

Kalp Problemleri Nedenleri

Kansere ait tüm ilaçlar veya tedaviler kalp rahatsızlığı riski ile bağlantılı değildir. Aşağıdaki kanser tedavilerinin kalp sorunlarına neden olma olasılığı daha yüksektir:

 • Antrasiklinler adı verilen ilaçlarla kemoterapi
 • Mitoksantron (Novantrone) gibi diğer bazı ilaçlarla kemoterapi
 • Göğüs bölgesine radyoterapi
 • Bazı hedefe yönelik tedavi türleri

Kanser tedavisinde kimler kalp sorunları riski altındadır?

Kalp problemleri riski daha yüksek olan insanlar şunları içerir:

 • 60 ve daha yaşlılar, küçük çocuklar ve kadınlar
 • Göğüs için yüksek doz radyasyon tedavisi gören insanlar
 • Antrasiklinlerin ve göğüs radyasyon tedavisinin bir kombinasyonu alan insanlar
 • Antrasiklinler veya trastuzumab alanlar ve kanser tedavisi öncesinde sigara kullanan, yüksek tansiyon, diyabet, obezite ve / veya kalp problemleri öyküsü olanlar

Kalp problemleri riskini artırabilecek kanser tedavilerini önermeden önce, doktorunuz fizik muayene ve diğer testleri yapacaktır. Ek olarak, kalp problemleri için olası diğer risk faktörlerini öğrenmek için siz ve doktorunuz sağlık geçmişiniz hakkında konuşmalısınız.

Kalp Problemleri Teşhisi

Tedavi sırasında veya tedaviden sonra kalp ile ilgili belirtiler yaşarsanız, doktorunuz nedeni bulmak için test yapabilir. Test sonuçlarına veya gerekli testlere bağlı olarak, doktorunuz bir kardiyologa başvurabilir. Bir kardiyolog, kalp rahatsızlıklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış bir doktordur.

 • Fizik muayene: Doktorunuz kalp ritmini veya boyundaki büyük damarlardan geçen kanın sesini dinleyebilir. Bu test sırasında doktor, normal sesler veya kalp atış değişiklikleri arıyor. Bunlar daha ileri testlerin yapılması gerektiğinin işareti olabilir.
 • Ekokardiyografi: Kalbin yapısına ve işlevine bakan, noninvaziv bir testtir.
 • MUGA taraması: Kanı tutan kalp alt odacıklarının (“ventriküler” olarak adlandırılır) doğru bir şekilde pompalayıp pompalamadıklarını kontrol eden video görüntüleri oluşturur.
 • Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Kalp MR’ı, kalbin görüntülerini alır. Daha net bir resim oluşturmak için taramadan önce kontrast maddesi adı verilen özel bir boya verilir. Bu boya genellikle bir hastanın damarına enjekte edilir.
 • Kan testleri: Kandaki kalp hasarının belirli belirtileri vardır. Sağlık ekibiniz bunları test edebilir.
 • Anjiogram: Bu prosedür, arter içine enjekte edilen bir boya kullanarak kan damarlarının resmini çeker. Ardından, arter fluoroskop adı verilen özel bir röntgen cihazı ile muayene edilir.
 • Göğüs röntgeni: Göğsün iç kısmının görüntüsü elde edilir.
 • Elektrokardiyogram (EKG): EKG, anormal kalp ritimleri veya kalp hasarına bakan noninvaziv bir testtir.

Kalp Problemlerini Önleme ve Kontrol Altına Alma

Sağlık ekibi, kanser tedavisinden kaynaklanan kalp rahatsızlığı riskinden kaçınmanıza yardımcı olacak seçenekleri önerebilir. Olası seçeneklerin bir listesi aşağıdadır:

 • Farklı bir ilaç vermek. Tüm ilaçlar kalp sorunlarına neden değildir. Kalp sorunlarıyla bağlantılı olmayan eşit derecede etkili ilaçlar olabilir.
 • Daha az veya daha farklı yollarla ilaç verilmesi. Kanseri tedavi etmek için hala etkili olan ancak kalbi etkilemeyecek daha düşük bir doz almanız mümkün olabilir. Doktorunuz ilaçları kalp hasarını azaltacak şekillerde vermeyi de önerebilir.
 • Kalbinize hasarı önlemeye yardımcı olabilecek ek ilaçlar vermek.
 • Radyoterapi kullanımında daha düşük bir doz kullanmayı içerebilir. Veya kalbe zarar vermesini önlemeye yardımcı olabilecek bazı teknikler vardır. Bunlara derin inspirasyon nefes tutma ve yoğunluk modülasyonlu radyasyon terapisi (IMRT) dahildir. Derin nefes tutma, kalp gereksiz yere tedaviye maruz kaldığında bazı kanserler için kullanılabilir. Radyasyon verilirken kısa bir süre derin bir nefes alıp tutmayı içerir. IMRT, ışının yoğunluğunu değiştirerek tümördeki radyasyon dozu yönlendiren radyasyon terapisinin bir türüdür.
 • Kanser tedavisi sonrasında bir kalp sorunu gelişirse, doktorunuz bunu idare etmek için bazı ilaçlar önerebilir. Bunlar aşağıdakilerden birini veya birkaçını içerebilir:
  • İdrarı arttırarak vücudun aşırı sıvısını ortadan kaldıran ilaçlar olan diüretikler
  • ACE inhibitörleri veya beta blokerler gibi kan basıncı ilaçları

Önerilen Makaleler: