Kanser Genetiği

Genler, vücudumuzu oluşturan her bir DNA hücresinde bulunur. Hücrelerin nasıl hızla büyüyecekleri, ne sıklıkla bölünecekleri, ne kadar yaşayacakları da dahil olmak üzere hücre fonksiyonlarını kontrol ederler. Araştırmacılar, her hücrede 30.000 farklı gen olduğunu tahmin etmekteler.

Genler 23 kromozom iki grup halinde düzenlenmiş 46 kromozom üzerinde yer almaktadır. Bir grup anneden ve bir grup babadan kromozomlar devralınır. Her iki grupta bir kromozom dişi ya da erkek olup olmadığını belirler. Otozom denilen diğer 22 kromozom çifti, diğer fiziksel özellikleri belirler. Hücrelerin nasıl çalıştığını hücrelerin belirli işlevlere sahip olması ve hücre için haberciler olarak hareket eden proteinler yaparak, genler kontrol sağlar. Bu nedenle, her gen kendi proteinini yapmak için doğru “kod” veya talimatlara sahip olmalıdır. Bu sayede protein hücre için doğru işlevi gerçekleştirebilir. Bir hücre bir veya daha fazla gen mutasyonuna uğramış olduğunda veya değiştiğinde kanser başlar. Oluşan anormal protein normal bir proteinden daha farklı bilgiler sağlar. Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve kanserli hale gelmesine neden olabilir.

Genetik Mutasyonlar

Genetik mutasyonların iki temel türü vardır:

  1. Kazanılmış mutasyonlar: Kanserin en önemli nedenidir. Bir bireyin hayatı boyunca genlerinde hasar meydana gelmesiyle oluşabilir. Anne-babadan çocuğa aktarılmaz. Tütün, ultraviyole (UV) radyasyon, virüsler ve yaş gibi faktörler, mutasyona sebep olabilir. Kazanılmış mutasyonlar nedeniyle oluşan kansere “sporadik kanser” denir.
  2. Germline mutasyonlar: Daha az yaygın olan, anne-babadan bir çocuğa doğrudan aktarılan mutasyonlardır. Bu durumlarda, mutasyon bir erkek vücudu üreme sperm hücreleri ve bir kızın vücudunda yumurta hücrelerinde de dahil olmak üzere, bir kişinin vücudunun her hücresinde bulunabilir. Mutasyon üreme hücrelerini etkilediği için, nesilden nesile geçer. Germline mutasyonların neden olduğu kanser, “kalıtsal kanser” olarak adlandırılır ve tüm kanserlerin %5 ila %10’unu oluşturur.

Mutasyonlar ve Kanser

Mutasyonlar sık sık ve çoğu normalde insan vücudunu düzeltmek için olur. Değişikliğin meydana geldiği gene bağlı olarak, bir mutasyon zararlı ya da yararlı olabilir, ya da hiçbir etkisi olmayabilir. Bu nedenle, tek bir mutasyonun kansere yol açması pek mümkün değildir. Genellikle, bir ömür boyunca birden fazla mutasyon kansere neden olur. Kanserin yaşlı insanlarda daha sık görülmesinin nedeni de budur.

Kanserin Genetik İle İlişkisi

Kanserin gelişimine katkıda bulunan kanserle ilişkili genlerden bazıları şunlardır:

  • Tümör baskılayıcı genler; koruyucu genlerdir. Normalde, hücrelerin nasıl hızlı yeni hücrelere bölündüğünü takip ederek, hücre büyümesini sınırlamak, eşleşmeyen DNA tamiri ve bir hücre öldüğünde kontrol etmek görevidir. Tümör baskılayıcı bir gen mutasyona uğradığı zaman, hücreler kontrolsüz bir şekilde büyür ve sonunda tümör olarak adlandırılan bir kitle oluşturabilirler. BRCA1, BRCA2 ve p53 tümör baskılayıcı genlere örnektir. BRCA1 veya BRCA2 genlerinde germline mutasyonları, bir kadında kalıtsal meme kanseri ya da yumurtalık kanserine yakalanma riskini artırır. Kanser olan kişilerde en sık mutasyona uğrayan gen p53 olmaktadır. Aslında, tüm kanserlerin %50’den fazlası eksik veya hasarlı p53 genini içermektedir. Çoğu p53 gen mutasyonları kazanılmış mutasyonlardır. Germline p53 mutasyonları nadirdir.
  • Onkogenler; sağlıklı bir hücreyi kanserli hücreye çevirir. Bu genlerdeki mutasyonlar kalıtsal değildir. En yaygın iki onkogen şunlardır:
    • HER2: Kanser büyümesini ve yayılmasını kontrol eden özel bir proteindir. Meme ve yumurtalık kanseri hücreleri gibi bazı kanser hücreleri üzerinde de bulunmaktadır.
    • Ras onkogenleri: Ras gen ailesi; hücre iletişim yolları, hücre büyümesi ve hücre ölümü dahil olmak üzere proteinler yapar.
  • DNA onarım genleri; DNA kopyalandığında yapılan hataları düzeltir. Ancak, eğer bir kişinin DNA onarım geninde bir hata varsa, bu hatalar düzeltilmiş değildir. Ve sonunda kansere yol açabilecek mutasyonlar olur. Eğer mutasyon tümör baskılayıcı gen veya onkogenlerde oluşursa, bu durum özellikle geçerlidir. Lynch sendromu gibi DNA tamir genlerindeki mutasyonlar kalıtsal veya edinsel olabilir.

Farklı kanser genlerinin çalışması hakkında bilgi sahibi olunmasına rağmen, birçok kanser türü belirli bir gen ile bağlantılı olmayabilir. Kanser büyük ihtimalle birden fazla gen mutasyonları içerir. Bazı kanıtlar da çevre ile etkileşimin kanser genlerinin rolünü daha da zorlaştırdığını gösteriyor.

Doktorlar, genetik değişikliklerin kanser gelişimini nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umut etmekteler. Bu bilgiler, kanseri bulma ve tedavi etmenin yanı sıra, bir kişide kanser riskini tahmin etme gibi gelişmelere de yardımcı olabilir.

Önerilen Makaleler: