İnflamatuar (İltihaplı) Meme Kanseri: Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

İnflamatuar Meme Kanseri Nedir?

İnflamatuar meme kanseri, meme kanserinin nadir görülen bir formudur. Semptomlar “mastit” olarak bilinen bir hastalığa benzer; memede kızarıklık, hassasiyet, şişlik ve ağrı vardır, bu semptomlar nedeniyle de kanser adını alır. Mastit, meme iltihabıdır. Ancak, mastit aksine, inflamatuar meme kanseri antibiyotik tedavisi ile düzelmez.

Genel Bakış:

Sağlıklı meme hücreleri değişmeye başladığında, kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünde, tümör denilen bir hücre kitlesi veya tabakası oluştuğunda meme kanseri başlar. Bu tümör kanser veya iyi huylu olabilir. Kanserli bir tümör kötü huyludur, büyür ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir anlamına gelir. İyi huylu bir tümör büyüyebilir, ama yayılacağı anlamına gelmez. Kanser vücudun diğer bölümlerinde büyüdükçe veya meme kanseri hücreleri, kan damarları ve/veya lenf damarları yoluyla vücudun diğer bölgelerine taşındığında meme kanseri yayılmaya başlar. Bu duruma metastaz denir.

İnflamatuar meme kanserinde, kanser hücreleri meme içinde lenf damarlarını tıkayabilir. Meme kanserinin bu çeşidi daha hızlı büyüyebildiği için cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu ile tedavi edilir.

İnflamatuar Meme Kanseri Belirtileri ve Bulguları

İnflamatuar meme kanseri belirtilerinin her biri hızlı ve kısa bir süre içerisinde görülebilir.

 • Memede sıcaklık, kırmızılık ve şişlik. Kanser hücreleri memenin derideki lenf damarlarını tıkadığı zaman bu belirtiler ortaya çıkar. İnflamatuar meme kanseri hücrelerinin memenin lenfatik sistemi içinde bulunması nedeniyle, bu hücreler vücudun diğer bölgelerine yayılma potansiyeline sahiptir.
 • Cilt ve meme başı değişiklikleri ya da cilt üzerinde pürüzlük. Bu pürüzlük portakal kabuğu görünümünde olabilir.
 • Memede bir kitle, genellikle belirgin bir yumru olmayabilir.
 • Meme veya meme başında ağrı
 • Meme başı akıntısı

Bu listede yer alan bir veya daha fazla semptomdan şüpheleniyorsanız ve endişeleriniz varsa, mutlaka doktorunuzla konuşunuz.

İnflamatuar Meme Kanseri Tanısı

Doktorlar kanser teşhisi ve vücudun başka bölgelerine yayılıp yayılmadığını öğrenmek amacıyla birçok tanı testi kullanabilirler. Yapılan testlerin bazıları, hangi kanser tedavisi seçeneğinin daha etkili olabileceği konusunda doktora yardımcı olabilir. Kanser türlerinin çoğu için, biyopsi yapılması kanserin kesin teşhisi için tek yoldur. Bu, tanıyı koymada ve tedaviyi planlamada en önemli adımdır. Görüntüleme testleri de kanserin ne kadar büyüdüğünü ve vücudun diğer bölgelerine yayılmış olup olmadığını öğrenmek için yapılır. Ancak, görüntüleme testleri inflamatuar meme kanserini değerlendirmek için bir biyopsi gibi yararlı olmayabilir.

Bir fizik muayeneye ilave olarak, aşağıdaki testler inflamatuar (iltihaplı) meme kanseri tanısı için kullanılabilir:

a) Görüntüleme Testleri

 • Tanısal mamografi
 • Ultrason
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR)

b) Cerrahi Testler

Biyopsi

Çekirdek iğne biyopsisi ile dokudan daha büyük bir örnek kaldırmak için daha geniş bir iğne kullanılır. Bu genellikle bir fizik muayenede anormallik veya görüntüleme testlerinde kanser olup olmadığını öğrenmek için tercih edilen biyopsi tekniğidir. İnflamatuar meme kanseri için genelde tek bir ana tümör olmadığından kanser teşhisi için birden fazla çekirdek iğne biyopsiye ihtiyaç duyulabilir.

İnflamatuar meme kanseri teşhisine yardımcı olması için bir deri biyopsisi yapılması gerekli olabilir. Kanser hücrelerinin lenf sistemi yoluyla hareket halinde olup olmadığını öğrenmek için kullanılır.

Cerrahi biyopsi ile büyük miktarda doku kaldırılır. Çekirdek iğne biyopsisi kanser teşhisi için yararlı olmadığında, insizyonel biyopsi bazen inflamatuar meme kanseri tanısı için gerekli olabilir.

Görüntüleme eşliğinde biyopsi; belirgin bir yumru hissedilmediği zaman, ancak mamogram gibi görüntüleme testlerinde bir anormallik görüldüğünde kullanılır.

Kanser tanısı konulduysa, kanseri göğüsten kaldırmak ve lenf nodlarını değerlendirmek için ameliyat gereklidir. Ancak, inflamatuar meme kanseri için öncelikle ameliyat yapılması genellikle en iyi seçenek değildir. Çünkü meme kanseri hücreleri zaten çoğunlukla memeye yayılmıştır. Lenf düğümlerinde kanser varsa, lenf nodu pozitif meme kanseri olarak adlandırılır. Lenf düğümlerinde kanser yoksa, lenf nodu negatif meme kanseri veya nod negatif olarak adlandırılır.

Biyopsi Örneği Analizi

Biyopsi ile çıkarılan doku örneğini analiz etmek, doktorun kanserin belirli özellikleri hakkında bilgi almasına ve tedavi seçeneklerini belirlemesine yardımcı olabilir.

 • Tümör özellikleri: Mikroskop altında tümör incelenmesi invaziv veya in situ, duktal veya lobüler ise ya da kanserin lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını belirlemek için kullanılır. İnflamatuar meme kanseri daima invaziv olmaktadır.
 • ER ve PR: Genel Bakış bölümünde belirtildiği gibi, inflamatuar meme kanseri genellikle ER / PR-negatiftir. Ancak, bazı inflamatuar meme kanserlerinde bu reseptörler vardır.
 • HER2: Genel Bakış bölümünde belirtildiği gibi, inflamatuar meme kanseri genellikle HER2-negatif olmaktadır.
 • Derece: Tümör derecesi, aynı zamanda bir biyopsi ile belirlenir.

Doktorunuz tümöre özgü spesifik genler, proteinler ve diğer faktörleri belirlemek için tümör örneği üzerinde ek laboratuvar testleri önerebilir.

c) Kan Testleri

Doktor, kanser hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kan testi çeşitlerini isteyebilir.

Ek Testler:

Kanserin yayılıp yayılmadığını, tıbbi geçmişe bağlı evresi, belirtileri, hastalığın meme ve lenf düğümlerine ne kadar yayıldığına ve fizik muayene sonuçlarına göre ek testler doktorun bu faktörleri değerlendirmesi için istenebilir. Bu testler tüm hastalar için tavsiye edilmez.

 • Röntgen
 • Kemik taraması
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması

Tanı testleri tamamlandıktan sonra, doktorunuz sonuçları gözden geçirecektir.

İnflamatuar Meme Kanseri Tedavisi

İnflamatuar meme kanseri tipik bir lokal ileri evre meme kanseri olarak kabul edilir. Tedavisinde agresif kemoterapi, ameliyat, radyoterapi, HER2 hedefli tedavi, ve/veya hormon tedavisi uygulanabilir. Kemoterapi genellikle iltihaplı göğüs kanseri için ilk tedavi türüdür. İnflamatuar meme kanseri hastaları kemoterapiden sonra genellikle ameliyat olurlar ve meme ve göğüs duvarına radyoterapi alırlar. İlk teşhis edildiğinde meme kanseri metastatik (4.evre) ise, ana tedavi seçeneği kemoterapi olur ve nadiren cerrahi ve/veya radyoterapi uygulanabilir.

İnflamatuar Meme Kanseri: Risk Faktörleri

Risk faktörü, bir kişide kanserin gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir. Risk faktörleri genellikle kansere yakalanma riskini etkilese de, çoğu doğrudan kansere neden olmaz. Çeşitli risk faktörlerine maruz kalan bazı bireylerde kanser asla gelişmezken, bilinmeyen risk faktörleri kanserin gelişme riskini arttırabilir. Ancak, risk faktörlerini bilmeniz ve onlar hakkında doktorunuzla konuşmanız; daha bilinçli yaşam benimsemenize ve daha sağlık seçimler yapmanıza yardımcı olabilir.

Enflamatuar meme kanseri için risk faktörleri, meme kanserinin diğer formlarında olanlar ile aynıdır. Hangi spesifik risk faktörlerinin kadınlarda inflamatuar meme kanseri riskini arttırdığı bilinmemektedir. Genel olarak meme kanseri aile öyküsü, inflamatuar meme kanserine yakalanma riskini artırabilir. Ama, spesifik genetik mutasyonlar ya da değişiklikler, meme kanserinin bu türü için tespit edilmemiştir. Ancak, meme kanseri riskini artıran genetik mutasyonlara sahip kadınların inflamatuar meme kanserine yakalanma riski daha yüksek olabilir.

Korunma:

Farklı faktörler, farklı kanser türlerine neden olabilir. Araştırmacılar, bu kanser türüne yol açan faktörler hakkında incelemelere devam etmektedirler. Bu hastalığı tamamen önlemek için hiçbir kanıtlanmış yol olmamasına rağmen, riskini azaltmanız mümkün olabilir. Kişisel kanser riskiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için doktorunuzla konuşunuz. Enflamatuar meme kanserinin önlenmesi için kullanılan yöntemler, meme kanserinin diğer çeşitleri için kullanılanlara benzerdir.

İnflamatuar Meme Kanseri: İstatistikler

İnflamatuar meme kanseri; tüm meme kanserlerinin yaklaşık %1 ila %5’ini oluşturur. Neredeyse tüm vakalar kadınlarda teşhis edilir. İnflamatuar meme kanseri hızla büyüyüp yayıldığı için, bu kanser genellikle meme çevresinde lenf düğümlerine yayılır. Bu da, tanı konulduğu zaman sıklıkla lokal ileri evrede olduğu anlamına gelir.

İnflamatuar meme kanseri için sağ kalım oranları; evresine, tümör derecesine, kanserin belli özelliklerine ve bir kadının aldığı tedaviye göre değişir. Hastalığın 3.evresi için, ortalama sağ kalım oranı 57 aydır. Hastalığın 4.evresi için ise ortalama sağ kalım oranı 21 aydır.

Yukarıda yer alan sağ kalım oranları istatistiklerinin tahmini olduğunu hatırlatmak önemlidir. Bu tahminler, her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde bu kanser türü tanısı konulan kadınlara dayalı verilerden gelmektedir.