İnce Bağırsak Kanseri: Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

İnce bağırsak kanseri, ince bağırsağı kaplayan sağlıklı hücreler değiştikçe başlar. Bu hücreler kontrol dışı kalarak tümör adı verilen bir kitle oluştururlar. Bir oluşan tümör kanserli veya benign, yani iyi huylu olabilir. Kanserli bir tümör habis olup, büyüyebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir demektir. İyi huylu bir tümör büyür ancak yayılmaz demektir. Bu değişikliklerin gelişmesi uzun zaman alabilir. Genetik ve çevresel faktörler bu tür değişikliklere neden olabilir. Fakat ince bağırsak kanserinin spesifik nedenleri genellikle iyi anlaşılmamıştır.

İnce bağırsak, sindirim sisteminin bir parçasıdır. İnce bağırsağın görevi, vücuda absorbe edilecek yiyecek ve besin maddelerini parçalamaktır. Mideyi kalın bağırsağa (kolon) bağlar. İnce bağırsak 3 kısma ayrılmıştır:

 1. Duodenum: Mideye en yakın kısımdır. Oniki parmak bağırsağı olarak da bilinir.
 2. Jejunum: Orta kısımdır.
 3. Ileum: Alt kısımdır, kalın bağırsağa (kolon) bağlanır.

İnce bağırsak yaklaşık 15 metre uzunluğundadır. Karın iç kısmına sığması için birçok kez katlanır ve sindirim sisteminin yaklaşık 3/4’ünü oluşturur.

İnce Bağırsak Kanseri Çeşitleri:

5 ana tip ince bağırsak kanseri vardır. Bunlar aşağıda açıklamaları ile birlikte listelenmiştir:

 1. Adenokarsinom: Genellikle duodenumda veya jejunumda görülür. İnce bağırsak kanserinin en yaygın türüdür. Adenokarsinom, ince barsağın bez hücrelerinde başlar.
 2. Sarkom: İnce bağırsak sarkomu genellikle bağırsağın bir bölümünü oluşturan kas dokusunda ortaya çıkan bir tümör olan leiomyosarkom olarak adlandırılır. Bu tür tümörler çoğunlukla ileumda görülür.
 3. Gastrointestinal stromal tümör (GIST): GIST, Cajal’ın interstisyel hücreleri (ICC) olarak adlandırılan gastrointestinal sistemin duvarlarında bulunan hücrelerde başlandığı düşünülen nadir bir tümör türüdür. GIST, yumuşak doku sarkomları adı verilen kanserler grubuna aittir.
 4. Karsinoid tümör: Karsinoid tümörler “nöroendokrin tümörler” olarak kategoriye ayrılırlar. Bunlar, çeşitli organların hormon üreten hücrelerinde başlayan ve genellikle ileumda ortaya çıkan tümörler olarak bilinir.
 5. Lenfoma: Vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf sisteminde meydana gelen bir kanser türüdür. İnce bağırsakta oluşan lenfoma genellikle jejunumda veya ileumda görülür ve çoğunlukla non-Hodgkin lenfoma tanısı konur.

İnce Bağırsak Kanseri Belirtileri ve Bulguları

İnce bağırsak kanseri olan insanlar aşağıdaki semptomları veya işaretler ile karşılaşabilirler. Bazen bu kanser türüne sahip olan insanlarda bu değişikliklerin hiçbirine rastlanmaz. Veya, bir belirtinin nedeni kanser olmayan başka bir sağlık sorunu da olabilir.

 • Dışkıda kan
 • Koyu renk, siyah dışkı
 • İshal
 • Karında bir yumru
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Ağır bulantı veya kusma ile birlikte karın ağrısı nöbetleri
 • Karında ağrı veya kramplar

Yaşadığınız değişikliklerden endişe duyuyorsanız, lütfen doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz, diğer sorulara ek olarak, belirtileri ne kadar süreyle ve ne sıklıkta yaşadığınızı soracaktır. Bu, teşhis adı verilen sorunun nedenini bulmaya yardım etmektir.

İnce Bağırsak Kanseri Teşhisi ve Tanı Kriterleri

Doktorlar, kanseri bulmak veya teşhis etmek amacıyla birçok tanı testine başvururlar. Ayrıca, kanserin başladığı yerden itibaren vücudun bir başka bölümüne yayılıp yayılmadığını öğrenmek amacıyla da testler isteyebilirler. Eğer kanser yayılmışsa, buna metastaz denir. Örneğin, görüntüleme testleri kanserin yayılıp yayılmadığını gösterebilir.

Çoğu kanser türü için doktorun vücudun bir bölümünün kanser olup olmadığını bilmesinin tek yolu biyopsi yapılmasıdır. Biyopsi mümkün olmadığı durumlarda ise doktor tanıya yardımcı olacak başka testler önerebilir.

Aşağıdaki liste, bu kanser türlerini teşhis etme seçeneklerini açıklar ve listelenen tüm testler her kişi için kullanılamaz. Doktorunuz bir tanı testi seçerken aşağıda yer alan faktörleri göz önüne alabilir:

 1. Şüphelenilen kanser türü
 2. İşaret ve semptomlar
 3. Yaşınız ve sağlık durumunuz
 4. Daha önceki tıbbi testlerin sonuçları

Fiziksel muayeneye ek olarak, ince bağırsak kanserini teşhis etmek için aşağıdaki testler kullanılabilir:

 • Kan testleri: Kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının test edilmesi, kanserin herhangi bir kanamaya neden olup olmadığını gösterebilir. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri de yapılabilir. Sonuçlar, bu organlardan herhangi birinin kanserden etkilenip etkilenmediğini belirleyecek ve bu organların ince barsak kanseri tedavisine başlamadan önce ne kadar sağlıklı olduğunu bulacaktır.
 • Röntgen: Doktorun bir tümörü bulmasına yardımcı olabilir. İnce bağırsak kanseri için özofagus, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak (kolon) ve rektum da dahil olmak üzere tüm gastrointestinal sistem röntgen ile incelenebilir. Alt gastrointestinal yolun daha iyi bir görüntüsünü elde etmek amacıyla baryumlu lavman yapılabilir. Bu prosedürde, baryum rektum içine konur ve rektum ve kalın bağırsağı kaplar. Abdominal röntgenler tümörün yerini gösterebilir.
 • Biyopsi: Mikroskopta incelenmek üzere az miktarda dokunun çıkarılmasıdır. Diğer testler kanserin var olduğunu düşündürür, ancak sadece yapılan biyopsi kesin tanı koyabilir.
 • Endoskopi: Endoskopi adı verilen bir cihaz ile doktorun gastrointestinal sistemin iç kısmını görmesi sağlanır. Doktor, ağız yoluyla, yemek borusunun altından mideye ve ince barsağa endoskop adı verilen ince, aydınlatılmış, esnek bir tüp yerleştirirken, hasta sedasyon alabilir. Sedasyon, daha rahat, sakin veya uykulu olmak için verilen ilaçtır. Anormal bölgeler varsa, doktor bir numune örneği kaldırabilir ve kanser bulgusu olup olmadığını kontrol edebilir. Endoskopi, doktorun ince bağırsağın tamamını değil bir kısmını görmesini sağlar. Bu nedenle, doktorlar genellikle bir video kapsül endoskopisi (VCE) önermektedir.
 • Kolonoskopi: Kolonoskopi, yukarıda tanımlanan klasik endoskopiye benzerdir. Ancak endoskop anüs ve rektum yoluyla bağırsağa ve alt bağırsağın alt kısmına yerleştirilir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması: BT taraması da tümörün boyutunu ölçmek için kullanılabilir. Bazen, görüntüyü daha iyi ayrıntılandırmak için taramadan önce kontrast maddesi adı verilen özel bir boya verilir. Bu boya bir hastanın damarına enjekte edilebilir veya yutulacak bir hap olarak verilebilir. BT taraması kanserin akciğerlere, karaciğere ve diğer organlara yayılımını kontrol edebilir.
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET) veya PET-BT taraması: PET taraması genellikle PET-BT taraması olarak adlandırılan bir BT taramasıyla birleştirilir.
 • Laparotomi: Bu prosedürde karında hastalığı kontrol etmek amacıyla bir cerrahi kesi yapılır. Bazen, doku örnekleri alınır ve çoğunlukla ameliyat aynı anda tümörü çıkarmak için yapılır.

Teşhis testleri yapıldıktan sonra, doktorunuz sizinle birlikte tüm sonuçları gözden geçirecektir. Tanı ince bağırsak kanseri ise, bu sonuçlar aynı zamanda doktorun kanseri tarif etmesine yardımcı olur. Buna ince bağırsak kanseri evrelemesi denir.

İnce Bağırsak Kanseri Tedavi Seçenekleri

İnce bağırsak kanseri için en yaygın tedavi seçeneklerinin açıklamaları aşağıda detaylı olarak listelenmiştir. Tedavi seçenekleri ve önerileri, kanser türü ve evresi, olası yan etkiler ve hastanın tercihleri ve genel sağlık durumu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak planlanır. Tedavi seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için zaman ayırın ve belirsiz olan şeyler hakkında doktorunuza soru sormayı unutmayın. Ayrıca, doktorunuza yapılan her bir tedavinin hedefleri ve tedaviyi alırken neler bekleyebileceğiniz hakkında konuşunuz.

İnce bağırsak adenokarsinomlarının nadir olduğu göz önüne alındığında, en iyi tedavi seçenekleri hakkında sınırlı bilimsel araştırma bulunmaktadır. İnce bağırsak adenokarsinomaları kolon kanserlerine benzediğinden, kolon kanseri gibi benzer tedaviler ile tedavi edilirler. Bununla birlikte, mevcut ince bağırsak adenokarsinomlarına özgü klinik araştırmalar olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşünüz.

a) İnce Bağırsak Kanseri Ameliyatı

Cerrahi operasyon sırasında tümörün ve çevreleyen sağlıklı dokuların çıkarılması prosedürüdür. İnce bağırsak kanseri için en yaygın tedavidir. Cerrahi bir onkolog, ameliyatla kanser tedavisinde uzmanlaşmış bir doktordur. Ameliyat, tümörü ve ince bağırsağın etkilenen kısmını çıkarmak, birlikte bağırsağı bağlamak ve / veya ince bağırsağın bir tıkanıklığını bypass yapmak için kullanılabilir. Ameliyatın derecesine bağlı olarak, sindirime yardımcı olması amacıyla ilaçlar ve takviyeler içeren özel bir beslenme programı izlemeniz gerekebilir.

Ameliyatın yan etkileri operasyon bölgesinde ağrı ve hassasiyet içerebilir. Ameliyat aynı zamanda kabızlık veya ishale neden olabilir. Bu da genellikle bir süre sonra ortadan kaybolur. Cerrahınızla ameliyatınızın muhtemel yan etkileri hakkında konuşunuz.

b) Kemoterapi

Kemoterapi, genellikle kanser hücrelerinin büyüme ve bölünme yeteneğini durdurarak kanser hücrelerini yok etmek için ilaçların kullanılması prosedürü olarak bilinir. Bir kemoterapi rejimi (takvim) genellikle belli bir süre boyunca belirli sayıda döngüden oluşur. Bir hasta bir seferde bir ilacın veya aynı anda farklı ilaçların kombinasyonlarını alabilir.

Sistemik kemoterapi vücuda kanser hücrelerine ulaşabilmek için kan dolaşımına girer.

Kemoterapi, kanser hücrelerinin yanı sıra normal hücreleri de etkilediğinden, birçok kişi tedavi sırasında yan etkiler yaşar. Kemoterapinin yan etkileri kişiye ve kullanılan doza bağlıdır. Ancak yorgunluk, enfeksiyon riski, mide bulantısı ve kusma, saç dökülmesi, iştahsızlık ve ishal içerebilir. Tedavi bittikten sonra bu yan etkiler genellikle ortadan kalkar.

c) Radyoterapi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini yok etmek amacıyla yüksek enerjili x-ışınlarının veya diğer parçacıkların kullanılmasıdır. Radyoterapi, ince bağırsak kanseri için birincil tedavi olarak sıklıkla kullanılmaz. Yan etkileri hafifletmeye yardımcı olması için daha sıklıkla palyatif bir tedavi olarak kullanılır.

En yaygın radyyoterapiye “eksternal beam radyoterapisi” denir ve vücudun dışındaki bir makineden verilen ışınımdır. İmplant kullanılarak radyasyon tedavisi verildiğinde buna internal radyoterapi veya brakiterapi denir. Bir radyasyon terapi rejimi (takvim) genellikle belli bir süre boyunca verilen belli sayıda tedaviden oluşur.

Radyoterapiden kaynaklanan yan etkiler arasında yorgunluk, hafif deri reaksiyonları, mide küsmesi ve gevşek bağırsak hareketleri bulunur. Tedavi bittikten hemen sonra çoğu yan etki ortadan kalkar.

d) İmmünoterapi

Biyolojik terapi olarak da adlandırılan immünoterapi, vücudun kansere karşı savaşmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bağışıklık sistemi işlevini iyileştirmek, hedeflemek veya eski haline getirmek için vücut tarafından veya laboratuarda yapılan malzemeler kullanır. İmmünoterapi örnekleri kanser aşıları, monoklonal antikorlar ve interferonları içerir.

Metastatik İnce Bağırsak Kanseri

Kanser, vücudun başlangıcından itibaren başka bir bölgesine yayılırsa, metastatik kanser denir. Böyle bir durumda, tedavisinde deneyim sahibi doktorlarla konuşmak iyi bir fikirdir. Doktorlar, en iyi standart tedavi planı hakkında farklı görüşlere sahip olabilirler. Ayrıca, klinik araştırmalar bir seçenek olabilir. Seçilen tedavi planınızdan rahatça geçebilmeniz için, tedaviye başlamadan önce ikinci bir görüş elde etme hakkında daha fazla bilgi edininiz.

Tedavi planınız ameliyat, radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi kombinasyonunu içerebilir. Palyatif bakım da semptomların ve yan etkilerin hafifletilmesine yardımcı olmak için önemlidir.

Çoğu hasta için, metastatik kanser tanısı çok stresli ve bazen de kabullenmesi zor bir durumdur. Hastaların bu süreçte psikolojik destek almaları önerilir.

İnce Bağırsak Kanseri: Risk Faktörleri

Aşağıdaki faktörler bireylerde ince bağırsak adenokarsinomu riskini artırabilir:

 1. Çölyak hastalığı: İnce bağırsakta besin maddelerinin absorbe edilmesini engelleyen bir sindirim hastalığı olarak tanımlanabilir. Vücudun bağışıklık sistemi, gluten denilen buğday, çavdar, arpa, yulaf ve diğer tahıl gıdalarında bulunan bir protein karışımına karşı tepki verir ve ince bağırsağın tabakasına zarar verebilir.
 2. Crohn hastalığı: Gastrointestinal sistemin kronik bir inflamasyonu olarak da adlandırılabilir. Bu hastalığa sahip olan insanlar hem kolorektal hem de ince bağırsak adenokarsinomaları için daha yüksek risk altındadırlar.
 3. Ailesel adenomatöz polipozis (FAP): Yüzlerce veya binlerce kolon polipi ile karakterize, kalıtsal bir hastalıktır. Polipler çoğunlukla iyi huyludurlar. Yani kanserli değildirler. Fakat tedavi edilmediği takdirde poliplerin kansere dönüşmesi ihtimali yaklaşık % 100’dür. Bu bireyler, mide kanseri, duodenum kanseri, tiroid kanseri, pankreas kanseri ve özellikle erken çocukluk döneminde görülen karaciğer kanseri olan hepatoblastom gibi diğer kanser türleri için de risk altında olarak sayılırlar.

Önerilen Makaleler: