Ependimom Nedir? Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Ependimom nedir?” Çocukluk çağı ependimomları bir çeşit beyin tümörüdür. Bir tümör sağlıklı hücreler değiştiğinde başlar ve kontrol dışı kalarak bir kitle oluşturur. Bir tümör kanserli veya iyi huylu olabilir. Kanserli bir tümör kötü huylu olup, büyüyebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir demektir. İyi huylu bir tümör, tümör büyür ancak yayılmaz demektir. Ependimom nadir, kanserli bir beyin tümörüdür.

Ependimom, beyindeki bir hücre türü olan radyal glial hücrelerden başlar. Ependimoma beyin veya omurganın herhangi bir yerinde görülebilir. Ancak serebellumda (beyincik) görülür. Beyincik, vücudun hareketlerini koordine eden beynin bir parçasıdır.

Ependimom Belirtileri ve Bulguları

Ependimomlu çocuklarda aşağıdaki semptomlar veya işaretler görülebilir. Bazen ependimomlu çocuklarda bu değişikliklerin hiçbirine rastlanmaz. Veya bir belirtinin nedeni, tümör olmayan başka bir sağlık sorunu olabilir.

 • Baş ağrısı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Bulanık görme gibi görme değişiklikleri
 • Yürüme ya da denge ile ilgili zorluk
 • Sarsıntılı göz hareketleri
 • Boyun ağrısı
 • Çocuğun gelişiminin beklenenden daha yavaş olması
 • Nöbetler, kasılmalar (kasların ani istenmeyen hareketleri)

Çocuğunuzdaki değişikliklerden endişe duyuyorsanız, lütfen çocuğunuzun doktoruyla konuşun. Doktorunuz, diğer sorulara ek olarak çocuğunuzun semptomları ne kadar ve ne sıklıkta yaşadığını soracaktır. Bu da teşhise yardımcı olur.

Ependimom Tanısı

Doktorlar beyin tümörünü bulmak veya teşhis etmek için birçok test uygularlar. Ayrıca, bir tümörün başladığı yerden itibaren vücudun bir başka bölümüne yayılıp yayılmadığını öğrenmek için testler yapılır. Örneğin, görüntüleme testleri tümör yayılmışsa gösterebilir. Doktorlar ayrıca hangi tedavilerin en iyi sonuç verebileceğini öğrenmek için testler yapabilirler.

Aşağıdaki liste, ependimom teşhisi için seçenekleri açıklar ve listelenen tüm testler her çocuğa uygulanmayacaktır. Çocuğunuzun doktoru, bir tanı testi seçerken bu faktörleri dikkate alabilir:

 • Şüphelenilen tümör türü
 • Çocuğunuzdaki belirtileri ve semptomları
 • Çocuğunuzun yaşı ve tıbbi durumu
 • Daha önceki tıbbi testlerin sonuçları

Ependimom teşhisi için fiziksel muayeneye ek olarak aşağıdaki testler kullanılabilir:

 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması: Tümör tanısı veya tümörün boyutunu ölçmek için de kullanılabilir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR): Vücudun ayrıntılı görüntülerini üretmek iveya tümörün boyutunu ölçmek için de kullanılabilir. Spinal MR, tümörün omurgaya yayılıp yayılmadığını bulmak için kullanılabilir.
 • Biyopsi: Mikroskop altında incelenmesi için az miktarda dokunun çıkarılmasıdır. Diğer testler, bir tümörün var olduğunu düşündürür, ancak biyopsi ile kesin teşhis koyabilir. Ependimom tanısında bir doku örneği almak için ameliyat gerekir.
 • Lomber ponksiyon: Bir doktorun, tümör hücrelerini aramak için bir serebral omurga sıvısı (CSF) örneği almak için bir iğne kullandığı bir prosedürdür. BOS beynin ve omuriliğin etrafından akan sıvıdır. Doktorlar genellikle prosedürden önce belini uyuşturmak için bir anestezik verirler. Bu işlem genellikle ependimom teşhis edildikten ve tümör çıkarıldıktan sonra yapılır.

Teşhis testleri yapıldıktan sonra, çocuğunuzun doktoru tüm sonuçları sizinle birlikte inceler. Tanı ependimom ise, bu sonuçlar doktorun tümörü tarif etmesine yardımcı olur; buna evreleme ve derecelendirme denir.

Ependimom Tedavi Seçenekleri

Çocukluk çağı ependimomları için en yaygın tedavi seçeneklerinin açıklaması aşağıda verilmektedir. Tedavi seçenekleri ve tavsiyeleri, tümör tipi, muhtemel yan etkileri, ailenin tercihleri ve çocuğun genel sağlığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

a) Ameliyat

Cerrahi operasyon sırasında tümörün ve çevreleyen sağlıklı dokuların çıkarılması içerir. Genellikle ependimom ilk tedavisi ameliyattır. Ayrıca bir cerrahi biyopsi ependimomu teşhis etmek için kullanılır. Ameliyatın amacı, tümörü mümkün olduğu kadar çıkarmaktır.

Beynin ameliyat edilmesi kafatasının bir kısmının çıkarılmasını, kraniyotomi denilen bir prosedür gerektirir. Beyin tümörleri için ameliyatta hızlı ilerleme kaydedildi. Bu ilerlemeler doktorların beynin duyuları ve motor becerilerini kontrol eden belirli alanlarını tanımlamasını sağlayan kortikal haritalama içermektedir. Ve daha iyi görüntüleme testleri ile cerrahlar planlamak ve ameliyat yapmak için daha fazla alete sahiptirler. Bazen ameliyat yapılmaz, çünkü tümör cerrahın erişemediği bir yerde ya da hayati bir yapıya yakınsa; bu tümörlere inoperabl (ameliyat edilemez) denir. Tümör ameliyat edilemezse, doktor diğer tedavi seçeneklerini önerecektir.

Ameliyattan sonra doktor aşağıdaki kriterlere dayalı bir tedavi planı oluşturabilir:

 • Çıkarılan tümör miktarı
 • Çocuğunuzun yaşı
 • Hastalığın yayılma alanı

b) Radyoterapi

Radyoterapi, ependimom tedavisinde ameliyat sonrası kullanılabilir. Kanser yayılmamışsa, radyasyon tedavisi tümöre yönlendirilir. Kanser yayılmışsa, radyasyon tedavisi tüm beyin ve omurgayı tedavi etmek için kullanılabilir. Ameliyatla tedavi edilemeyen bir tümörün tedavisinde de kullanılabilir. Radyoterapi 3 yaşın altındaki çocuklarda endişe ediliyor olmasına rağmen, bu yaş aralığındaki ependimomlu çocuklar için güvenli ve etkili olduğunu gösteren klinik çalışmalar da bulunmaktadır.

Radyoterapinden kaynaklanan yan etkiler; yorgunluk, hafif deri reaksiyonları, karın ağrısı ve gevşek bağırsak hareketleri içerebilir. Tedavi bittikten hemen sonra çoğu yan etki ortadan kalkar.

c) Kemoterapi

Tek başına kemoterapi, ependimom tedavisinde genellikle etkili değildir, ancak diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında faydalı olabilir. Radyoterapi ve kemoterapiyi ameliyat sonrası birleştiren klinik çalışmalar devam etmektedir. Kemoterapi kullanımı, cerrahların orijinal ameliyat sırasında çıkarılamayan herhangi bir tümör parçasını yok etmek için ek ameliyat yapmalarına da yardımcı olduğu bazı klinik çalışmalarda görülmüştür.

Kemoterapinin yan etkileri kişiye ve kullanılan doza bağlıdır. Ancak yorgunluk, enfeksiyon riski, mide bulantısı ve kusma, saç dökülmesi, iştahsızlık ve ishal içerebilir. Tedavi bittikten sonra bu yan etkiler genellikle kaybolur.

Çocukluk çağı ependimomu nedenleri bilinmemektedir. Hastalığı önleme yolları veya risk faktörleri hakkında çok az şey bilinmektedir.

Nörofibromatoz tip 2 (NF2) olan çocuklarda ependimom gelişme riski yüksektir. NF2, ependimom da dahil olmak üzere merkezi sinir sistemi tümörleri oluşturma riskini arttıran kalıtsal bir hastalıktır.

Önerilen Makaleler: