Beyin Tümörü: Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin ve omurga, tüm yaşamsal fonksiyonların kontrol edildiği merkezi sinir sistemini (MSS) oluşturur. Bu işlevler düşünce, konuşma ve vücut hareketlerini içerir. Bu demektir ki, tümör merkezi sinir sisteminde büyüdüğü zaman bir kişinin düşünce süreci, konuşma tarzı ya da hareketlerini etkileyebilir.

Genel Bakış

Bu bölümde beyinde başlayan birincil (primer) beyin tümörlerini açıklayacağız.

 • Birincil beyin tümörü; düşük dereceli veya yüksek dereceli olarak tarif edilir. Düşük dereceli tümör genellikle yavaş büyür; ancak yüksek dereceli tümöre dönüşebilir. Yüksek dereceli bir tümörün daha hızlı büyüme olasılığı daha yüksektir.
 • İkincil (sekonder) beyin tümörü ise, “beyin metastazı” olarak adlandırılır ve birincil tümörlerden çok daha yaygındır. İkinci beyin tümörü, meme, akciğer veya kolon gibi vücudun başka bir bölümünde başlayan ve daha sonra beyne yayılmış olan kanserli tümördür.

Beyin Anatomisi

beyin loblarıSerebrum, serebellum (beyincik), beyin sapı ve beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar olmak üzere beyin dört ana bölümden oluşur.

1. Serebrum: Bu beynin en büyük bölümüdür. Beynin iki tarafında iki serebral hemisfer içerir. Belirli işlevlerin gerçekleştiği dört loba ayrılır:

 • Frontal lob; akıl yürütme, duygu, problem çözme, etkileyici konuşma ve hareketleri kontrol eder.
 • Parietal lob; basınç, ağrı ve ısı gibi dokunma hislerini kontrol eder. Aynı zamanda konuşma, görsel-uzamsal yönelim ve hesaplama kısımlarını kontrol eder.
 • Temporal lob; hafıza, işitme gibi özel duyular ve sözlü veya yazılı kelimeleri anlama yeteneğini kontrol eder.
 • Oksipital lob; görme duyusunu kontrol eder.

2. Serebellum: Serebrum altında beynin arka kısmında yer almaktadır. Vücudun aynı tarafında koordinasyon, denge ve kontrol fonksiyonlarından sorumludur.

3. Beyin sapı: Omurilik ile beyni birbirine bağlayan bölümdür. Kalp atışı ve nefes alma gibi yaşam için gerekli, istemsiz fonksiyonları kontrol eder.

4. Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar: Bunlar beyin ve omuriliği koruyan ve çevreleyen zarlardır. Dura mater, araknoid ve pia mater denilen üç menengial katmanları vardır.

Beyin Tümörü Çeşitleri

Birincil (primer) beyin tümörlerinin birçok türü vardır. Bazılarının tam türü teşhis edilemez, tümörün konumu nedeniyle tümörü kaldırmayı çok zorlaştırır.

Gliomalar

Bir grup olarak, glioma beyin tümörünün en yaygın türlerinden biridir. Glioma beyin destekleyici bir hücre olan glial hücrede büyüyen bir tümördür. Beyindeki destekleyici hücrelerin ana türleri astrositler, oligodendrositler ve ependimal hücreler içerir. Çoğu gliomlar, astrositom veya oligodendrogliom  ya da her ikisinin bir karışımı olarak adlandırılır. Yüksek dereceli tümörün genellikle hızlı bir şekilde büyümeye olasılığı daha yüksektir.

Şu anda, gliomların türleri şunlardır:

 • Astrositom: Astrositom; en sık görülen glioma tipidir. Serebrum veya beyincikte astrositler denilen hücrelerde başlar. Astrositom dört dereceye ayrılır:
  • 1.derece – pilositik astrositom: Çoğunlukla iyi huylu ve nadiren yakın dokuya yayılan, yavaş büyüyen bir tümördür. Çocuklarda daha yaygındır. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %2’si I.derece astrositomdur.
  • 2.derece – diffüz düşük dereceli astrositom: Genellikle yavaş büyüyen bir tümördür, yakındaki dokuya yayılabilir ve yüksek dereceli tümöre dönüşebilir. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %3’ü II. derece astrositomdur.
  • 3.derece – anaplastik astrositom: Hızlı bir şekilde büyüyen ve yakındaki dokulara yayılabilen kanserli tümördür. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %2’si III. derece astrositomdur.
  • 4.derece – glioblastom: Astrositom tanısının çok agresif bir formudur. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %16’sı IV. derece astrositomdur.
 • Oligodendrogliom: “Oligodendrosit” olarak adlandırılan hücrelerden gelişen bir tümördür. Bu hücreler “miyelin” yapmakla sorumludur. Miyelin; sinirleri çevreler, “lipidler” adı verilen protein ve yağlı maddeler bakımından zengindir. Oligodendrogliom, primer beyin tümörlerinin yaklaşık %2’sini oluşturur.
 • Karışık glioma: Karışık tümör birden fazla glial hücre tipi ile meydana gelir. Karışık gliomlar, primer beyin tümörlerinin yaklaşık %1’ini oluştururlar.
 • Ependimom: Ependimom genelde CSF yapılan ve depolanan beyin geçitlerinde başlar, “ependimal” olarak adlandırılır. Yetişkinlerde daha sık omurgada oluşur ve miksopapiller alt tipte olma eğilimindedir. Ependimom, primer beyin tümörlerinin yaklaşık %2’sini oluşturur.
 • Beyin sapı gliomu: Beyin sapı gliomu, beyin sapındaki glial hücrelerde başlar.

Glioma Olmayan Tümörler

Aşağıdaki bölüm glioma olmayan tümörleri kapsar. Glial veya destekleyici doku olmayan beyin hücrelerinden kaynaklanan tümörlerdir. Glioma olmayan tümör türleri şunlardır:

 • Meningiom (menenjioma): Meningiom, tüm primer beyin tümörlerinin yaklaşık %35’ini oluşturur, en sık görülen primer beyin tümörüdür. Meninkslerde başlar ve çoğunlukla kanserli değildir. Eğer beyin veya omurilikte büyür ve baskı yaparsa ya da beyin dokusu içinde büyürse, menenjiom ciddi belirtilere neden olabilir.
 • Epifiz Bezi ve Hipofiz Bezi Tümörleri: Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %14’ü epifiz bezi ve hipofiz bezinde yer almaktadır.
 • Birincil (primer) MSS lenfoması: Lenfoma, lenfatik sistemde başlayan bir kanser türüdür. Birincil MSS (merkezi sinir sistemi) lenfoması beyinde başlar; omurilik sıvısı ve göze yayılabilir. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %2’sini oluşturur.
 • Medulloblastom: Medulloblastom beyincikte granül hücrelerde başlar. En sık çocuklarda görülür ve genellikle kanser merkezi sinir sistemine yayılır. Medulloblastom tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %2’sini oluşturur.
 • Kraniyofarenjiyom: Beynin tabanınınyakınında bulunan hipofiz bezinin yakınında başlayan iyi huylu bir tümördür. Bu tümörler nadir görülür ve tüm beyin tümörlerinin %1’inden daha azını oluşturur.
 • Akustik Schwannom: Akustik schwannoma ayrıca “akustik nöroma” veya “vestibüler schwannoma” olarak adlandırılır. Denge kontrolü sağlayan iç kulakta bir sinir olan vestibüler sinirde başlar ve nadir görülen bir tümördür.

Beyin Tümörü Belirtileri ve Bulguları

Beyin tümörü olan kişiler aşağıdaki belirtilerle veya bulgularla karşılaşabilirler. Bazı durumlarda, beyin tümörü olan kişilerde bu belirtilerden herhangi biri olmayabilir. Ya da, bu belirtiler beyin tümörü olmayan bir sağlık durumu nedeniyle ortaya çıkabilir.

Beyin tümörü belirtileri genel ya da özel olabilir. Genel bir belirti beyin ya da omurilik ile ilgili tümör baskısı dolayısıyla kaynaklanır. Spesifik semptomlar ise beynin özel bir bölümü tümörden dolayı çalışmadığında ortaya çıkar. Beyin tümörü olan pek çok kişiye baş ağrısı gibi belirtiler nedeniyle doktora başvurduğu zaman beyin tümörü tanısı konulmaktadır.

Genel belirtileri şunlardır:

– Sabah erken saatlerde ya da aktivite sonrası şiddetlenen ve kötüleşen baş ağrısı belirtilerden biridir.

-Nöbetler. Ayrıca kasılmalar olarak da bilinen motor nöbetler, bir kişinin kaslarının ani ve istemsiz hareketine denir. Kişiler myoklonik ve tonik-klonik (grand mal) gibi farklı türde nöbetler ile karşılaşabilirler. Bazı ilaçlar bu nöbetleri önlemeye ve kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bu nöbetler arasındaki farklar, aşağıda sıralanmıştır

a) Miyoklonik

 • Tek ya da birden fazla kas seğirmesi, spazmlar

b) Tonik-klonik (Grand Mal)

 • Bilinç ve vücut tonusu kaybını, kasılma olarak da bilinen kas seğirmesi ve rahatlaması takip eder.
 • Vücut fonksiyonlarının kontrol kaybı
 • 30 saniyelik kısa süreli nefes alamama dönemi
 • Bu tip bir nöbet geçirdikten sonra, uykulu ruh hali ve bağ ağrısı deneyimi, konfüzyon, halsizlik, uyuşukluk, kas ağrısı ile karşılaşılabilir.

c) Duyusal

 • Bilinç kaybı olmadan duyu, görme, koku ve/veya işitme değişikliği görülebilir.

d) Kompleks parsiyel

 • Kısmen ya da tamamen bilinç kaybolmasına neden olabilir.
 • Seğirme gibi tekrarlayıcı ve istemsiz hareketler ile ilişkili olabilir.

-Kişilik veya hafıza değişiklikleri

-Bulantı veya kusma

-Yorgunluk

Tümörün konumuna bağlı spesifik belirtileri şunlardır:

 • Tümör yakınında bir baskı ya da baş ağrısı
 • Denge kaybı ve ince motor becerilerinde zorluk, beyincik tümörleri ile ilişkilidir.
 • Karar değişiklikleri, inisiyatif kaybı, uyuşukluk, kas güçsüzlüğü veya felç de dahil olmak üzere beynin frontal lobunda tümör ile ilişkilidir.
 • Kısmen veya tamamen görme kaybı beynin oksipital lob ya da temporal lobundaki tümör nedeniyle olur.
 • Konuşma değişiklikleri, işitme, bellek ya da agresiflik gibi duygusal durum, sözleri anlama veya almakta sorunlar; beynin frontal ve temporal lobunda tümör nedeniyle gelişebilir.
 • Dokunma veya basınç algısında değişiklik, vücudun bir tarafında kol veya bacak zayıflığı, vücudun sol ve sağ tarafı ile kafa karışıklığı; beynin parietal lobu veya frontal lobunda bir tümör ile ilişkilidir.
 • Yukarıya doğru bakamama epifiz bezi tümörü nedeniyle olabilir.
 • Anne sütünün salgılanması (laktasyon), kadınların adet dönemlerinde değişiklik ve yetişkinlerin el ve ayaklarında büyüme hipofiz tümörü ile ilişkilidir.
 • Yutma güçlüğü, yüz uyuşması ya da çift görme gibi bir semptom beyin sapında tümör nedeniyle olabilir.
 • Çift görme veya kısmi görme kaybı gibi görme değişiklikleri temporal lob, oksipital lob veya beyin sapında tümörden kaynaklı

Bu listede yer alan semptomlar ve bulguların biri veya daha fazlası hakkında endişeleriniz varsa, lütfen doktorunuzla konuşun.

Beyin Tümörü Tanısı

beyin tümörü ne demekDoktorlar beyin tümörü tanısı, türü ve nadiren vücudun başka bir kısmına yayılıp yayılmadığını teşhis etmek için birçok tanı testi kullanırlar. Bazı testler hangi tedavinin daha etkili olabileceğine karar vermede yardımcı olabilir. Tümör türlerinin çoğu için tümör doku örneği alınarak biyopsi yapılır ya da tümörün bir kısmı veya tümü çıkartılması beyin tümörüne kesin tanı koymanın tek yoludur. Eğer bunlar mümkün değilse, doktorunuz tanı koymasına yardımcı olacak diğer testler önerebilir.

Görüntüleme testleri; tümörün primer beyin tümörü olup olmadığını veya vücudun başka bir yerinden beyne yayılmış kanserin türünü belirlemeye yardımcı olabilir. Doktorunuz bir tanı testi seçerken bu faktörleri göz önünde bulundurur:

 • Yaş ve sağlık durumu
 • Şüphelenilen tümör türü
 • Belirti ve bulgular
 • Önceki test sonuçları

Çoğu beyin tümörü, belirtileri ortaya çıkana kadar teşhis edilemez. Genellikle beyin tümörü başlangıçta bir dahiliyeci veya nörolog tarafından teşhis edilir. Hastanın detaylı olarak tıbbi geçmişini öğrenme ve fiziksel muayeneye ek olarak, doktor tümörün varlığını belirlemek, türü, derecesi ve evresini açıklamak için aşağıdaki testleri önerebilir.

Aşağıda yer alan liste beyin tümörü teşhisi seçeneklerini açıklamaktadır ve listelenen bu testler herkes için kullanılamaz. Farklı testlerin kombine sonuçlarına göre, doktorunuz tedavi seçenekleri önerecektir.

Görüntüleme Testleri

beyin mr testiBeyin tümörü teşhisi için en etkin ve yaygın aracı manyetik rezonans görüntüleme (MR) kullanımıdır; ancak bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları da kullanılır. Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması, hasta tedavi olurken veya tümör yeniden nüksederse, tümör hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilk kullanılır.

Görüntüleme taraması beyinde tümör olup olduğunu gösterir, beyin tümörü türünü belirlemenin en yaygın yolu ise biyopsi veya ameliyat sonrası doku örneği sonuçlarına bakmaktır.

Her bir görüntüleme testi spesifik bir bilgi verebilir, ancak hastanın tıbbi geçmişi, fizik muayene, nörolojik ve diğer testlerin sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir. Beyin tümörü tanısı için en sık kullanılan görüntüleme testleri şunlardır:

 • MR
 • BT taraması
 • PET taraması
 • Serebral anjiyografi
 • Lomber ponksiyon veya spinal tap
 • Myelogram

Doku Örneği / Biyopsi / Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması

Yukarıda açıklandığı gibi, görüntüleme testleri yararlıdır; ancak tümör dokusunun bir numunesi, genellikle son tanı için gereklidir. Biyopsi; mikroskop altında incelenmesi için küçük bir miktar doku kaldırılması ve beyin tümörü tanısının tek kesin yoludur. Biyopsi tümörün tamamını kaldırmak için ameliyatın bir parçası olarak yapılabilir ya da ayrı bir işlem olarak, eğer tümörün ameliyat ile çıkarılması tümörün konumu veya hastanın kendi sağlık durumu nedeniyle mümkün değilse yapılabilir.

Tümörün Moleküler Testi

Doktorunuz tümör örneği üzerinde spesifik genler, proteinler ve bu tümöre özgü tümör belirteçleri gibi diğer faktörleri tanımlamak için laboratuvar testleri önerebilir. Bazı biyobelirteçler doktor tarafından hastanın prognozunu belirlemede yardımcı olabilir. Araştırmacılar beyin tümörü belirtileri ortaya çıkmadan önce tanı koymayı mümkün kılmak için biyobelirteçler incelemektedirler.

Nörolojik, Görme ve İşitme Testleri

Bu testler, tümörün beyin fonksiyonlarını nasıl etkilediğini belirlemeye yardımcı olur.

Nörobilişsel Değerlendirme

Bellek depolama ve geri çağırma, anlamlı ve alıcı dil becerileri, hesaplama, hüner, hastanın genel refahı gibi beynin tüm önemli fonksiyonlarının ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesinden oluşur.

Elektroensefalografi (EEG)

Elektrotlar, beynin elektriksel aktivitesini ölçmek için kişinin kafasının dışına bağlanarak yapılan invaziv olmayan bir testtir. Olası nöbetleri gözlemlemek için kullanılır.

Uyarılmış Potansiyeller

Uyarılmış potansiyeller sinirlerin elektriksel aktivitesini ölçmek için elektrotların kullanımını içerir ve genellikle akustik schwannomları,  kanserli olmayan beyin tümörünü tespit edebilir.

Test Sonuçları:

Tanı testleri yapıldıktan sonra, doktorunuz sizinle birlikte tüm sonuçları gözden geçirecektir. Eğer tümör tanısı konursa, ek testler ile birlikte tümör hakkında daha fazla bilgi edinilir. Sonuçlar, doktorun tümörü ve tedavi planlamasını açıklamasına yardımcı olur.

Beyin Tümörü Tedavi Seçenekleri

Beyin tümörü tanısı konulduktan sonra, doktorlar hastanın genel tedavi planını oluşturmak için çoğunlukla ekip olarak çalışırlar ve farklı tür tedavileri birleştirirler. Beyin tümörü için en yaygın tedavi seçenekleri ve semptomları yönetmeye yardımcı tedaviler aşağıda belirtilmiştir. Tedavi seçenekleri ve önerileri, çeşitli faktörlere bağlıdır:

 • Tümörün boyutu, türü ve derecesi
 • Tümör beynin hayati parçaları üzerine baskı yapıyorsa
 • Tümör, merkezi sinir sistemi ya da vücudun diğer bölgelerine yayılmışsa
 • Olası yan etkileri
 • Hastanın tercihleri ve genel sağlığı

Beyin tümörlerinin bazı türleri hızla büyürken; diğer tümörler yavaş büyür. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, doktorunuz tanı sonrasında tedavi hakkında sizlerle konuşacaktır. Tedavi seçenekleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi içerir. Bakım planı da semptomların ve yan etkilerin tedavi edilmesi için tıbbi bakımının önemli bir bölümünü içerir.

Düşük dereceli beyin tümörü tedavisi için; eğer tüm tümör çıkarılabilirse, özellikle ameliyat gerekli tek tedavi seçeneği olabilir. Eğer ameliyat sonrası görünürde tümör hala varsa, radyasyon ve kemoterapi kullanılabilir. Yüksek dereceli tümörlerde, tedavi genellikle ameliyat ile başlar, radyoterapi ve kemoterapi takip eder. Kesin tedavi planı sağlık ekibi tarafından yapılacaktır.

Beyin tümörünü başarıyla tedavi etmek zor olabilir. Vücudun kan-beyin bariyeri normalde kan yoluyla giren zararlı kimyasallardan beyin ve omuriliği korur. Ancak, bu bariyer kemoterapinin birçok çeşidini uzak tutar. Tümör beynin ya da omuriliğin hassas bir parçası yakınında ise, ameliyat zor olabilir. Hatta cerrah orijinal tümörü tamamen çıkarsa bile, kalan çok küçük tümör parçaları olabilir. Ve, radyoterapi sağlıklı dokulara zarar verebilir.

Ancak son yirmi yıl içerisinde yapılan araştırmalar, beyin tümörü olan insanların önemli ölçüde hayatlarını uzatmaya yardımcı olmuştur. Daha rafine ameliyatlar, kemoterapiye yanıt veren tümör türlerini daha iyi anlamaya, daha hedefli radyoterapi ile hastanın yaşamını uzatmaya yardımcı olur ve beyin tümörü tanısı konulan birçok kişi için yaşam kalitesini yükseltir.

Tüm tedavi seçenekleri hakkında bilgi edinmek ve belirsiz şeyler hakkında soru sormaya zaman ayırmak, tedavi sürecinde önemlidir. Ayrıca tedavinin hedefleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Beyin Tümörü: Risk Faktörleri

Risk faktörlerinin her biri, kişide beyin tümörünün gelişme olasılığını arttırabilir. Risk faktörlerinin genellikle beyin tümörü gelişimine etkisi olsa da, doğrudan beyin tümörüne neden olmazlar. Bazı insanlarda bilinen risk faktörleri asla beyin tümörü gelişimine neden olmasa da, bazı kişilerde bilinmeyen risk faktörleri beyin tümörü gelişimini etkileyebilir. Ancak risk faktörleri hakkında bilgi sahibi olmak ve doktorunuzla konuşmak, daha bilinçli bir yaşam tercih etmenize ve sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olacaktır. Şu anda, beyin tümörünü önlemenin bilinen hiçbir yolu yoktur.

Çoğu zaman, beyin tümörü nedeni bilinmemektedir; ancak aşağıdaki faktörler kişinin beyin tümörüne yakalanma riskini artırabilir:

 • Yaş: Her yaşta insanda beyin tümörü gelişebilir, ancak beyin tümörleri, çocuklarda ve yaşlılarda daha sık görülür.
 • Cinsiyet: Genel olarak, erkekler beyin tümörü gelişme ihtimali kadınlara oranla daha fazladır.
 • Kimyasallara maruz kalma: Çözücüler, böcek ilaçları, petrol ürünleri, lastik veya kauçuk veya vinil klorüre maruz kalmak; beyin tümörü gelişme riskini artırabilir. Ancak, henüz bu olası bağlantıları destekleyen bilimsel kanıt yoktur.
 • Aile geçmişi: Beyin tümörlerinin yaklaşık %5’i kalıtsal genetik faktörler veya koşullar ile bağlantılı olabilir. Bunlara; Li-Fraumeni sendromu, nörofibromatozis, nevoid bazal hücreli karsinom sendromu, tüberoz skleroz, Turcot sendromu ve Von Hippel-Lindau hastalığını örnek verebiliriz.
 • Enfeksiyonlar, virüsler ve alerjenlere maruz kalma: Epstein-Barr virus (EBV) enfeksiyonu, merkezi sinir sistemi (MSS) lenfoma riskini arttırır. İnsanların enfeksiyonlar, virüsler ya da alerjenlere maruz kalmasının beyin tümörü riskini artırıp arttırmadığını öğrenmek için daha fazla veriye ihtiyaç vardır.
 • Elektromanyetik alanlar: Güç hatlarından enerji veya cep telefonu kullanımı gibi elektromanyetik alanların rolünü değerlendiren çalışmaların çoğu, yetişkinlerde beyin tümörü gelişimi riskinin artması ile bir bağlantısı olmadığını göstermiştir. Çocuklarda riskine ilişkin çelişkili bilgiler nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hem yetişkinlerde hem de çocuklarda cep telefonu kullanımının sınırlandırılmasını önerir.
 • Irk ve etnik köken: Amerika Birleşik Devletleri’nde, beyaz ırktan olan insanlarda gliomaların gelişme olasılığı daha yüksektir, ancak siyahilere kıyasla menenjiom gelişme olasılığı daha az olasıdır. Ayrıca, Kuzey Avrupa’dan gelen insanlarda, Japonya’dan gelen insanlara kıyasla beyin tümörü gelişme riski iki kat daha fazladır.
 • İyonlaştırıcı radyasyon: Daha önce beyin tedavisi için iyonlaştırıcı radyasyon (x-ray dahil) kullanımı, bazı vakalarda, beyin tümörü risk faktörü olduğunu göstermiştir.
 • Kafa travması ve nöbetler: Ciddi kafa travmasının uzun süre beyin tümörleri ile ilişkisi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bazı çalışmalarda kafa travması ve menenjiom arasında bir bağ olduğunu, ancak kafa travması ve glioma arasında bağlantı olmadığını göstermiştir. Nöbetler, beyin tümörleri ile ilişkili olabilir; çünkü beyin tümörü nöbetlere neden olabilir. Nöbetlerin beyin tümörü riskini artırması, nöbetlerin beyin tümörü nedeniyle ortaya çıkması ya da anti-nöbet ilaçların riski artırıp arttırmadığı bilinmemektedir.
 • N-Nitrozo bileşikleri: Bazı çalışmalar, diyet ve vitamin takviyelerinde N-nitrozo bileşiklerinin hem çocuk hem de yetişkinlerde beyin tümörü riskini arttırabileceğini göstermiştir. Ancak kesin bir bağlantısı olup olmadığını açıklamak için ek araştırmalar gereklidir.
 • Sinir ajanlarına maruz kalma: Bir çalışma, sinir ajanlarına maruz kalan savaş gazilerinde beyin tümörü riski olduğunu göstermiştir. Ancak, kesin bir bağlantı yapılmadan önce daha fazla araştırma gereklidir.

Beyin Tümörü: İstatistikler

Birincil beyin tümörü ya da omurilik tümörü, beyin ya da omurilik içinde başlar. 2015 yılında ABD’de, yaklaşık 78 bin kişide beyin ve merkezi sinir sistemi tümörleri tanısı konulmuştur. Bu sayı Amerika Birleşik Devletleri’nde (13,350 erkek ve 10,420 kadın) 23,770 yetişkinde beyin ve omurilik primer kanserli tümörlerin tanısını içerir. Bu sayı aynı zamanda beyin ve merkezi sinir sistemi tümörü saptanmış 4 binden fazla çocuk ve gençleri içerir.

Birincil beyin tümörlerinin yanı sıra, ayrıca ikincil beyin tümörleri veya beyin metastazı teşhisi de vardır. Beyne yayılmış en sık görülen kanserler; mesane kanseri, meme, böbrek ve akciğer kanserleri, lösemi, lenfoma ve melanom içerir. Bu kılavuz sadece birincil yetişkin beyin tümörlerini kapsar.

Beyin veya merkezi sinir sistemi kanseri olan kişiler için 5 yıllık sağ kalım oranı, beyin ya da omurilik tümör türü de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Yukarıda yer alan tahmini istatistikler, ABD’de beyin tümörü tanısı konulan hastaların verilerinden gelmektedir ve bunların tahmini rakamlar olduğunu hatırlamak önemlidir.

Önerilen Makaleler: