Baş ve Boyun Kanserleri: Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Baş ve boyun kanseri“; boğaz, gırtlak, burun, sinüs ve ağızda veya çevresinde gelişen bir dizi farklı malign tümörü tanımlamak için kullanılan terminolojidir.

Baş ve boyun kanserlerinin çoğu skuamöz hücreli karsinomlardır. Bu tür kanser, baş ve boyundaki yapıların yüzeyindeki ince doku tabakasını oluşturan düz skuamöz hücrelerde başlar. Epitel olarak adlandırılan bu astarın hemen altında, baş ve boyun bazı bölgelerinde mukoza adı verilen nemli doku tabakası bulunur. Kanser hücrelerin skuamoz tabakasında bulunursa, in situ karsinoma denir. Kanser bu hücre tabakasının ötesine yayılmışsa ve daha derin dokuya doğru ilerlediyse invaziv skuamöz hücreli karsinom olarak adlandırılır.

Tükürük bezlerinde baş ve boyun kanseri başlıyorsa, tümör genellikle adenokarsinom, adenoid kistik karsinom veya mukoepidermoid karsinom olarak sınıflandırılır.

Baş ve Boyun Kanseri Çeşitleri

Her biri geliştikleri vücudun bir bölümüne göre adlandırılan 5 ana tür baş boyun kanseri vardır.

 1. Larenks ve Hipofarenks Kanseri: Larenks genelde gırtlak olarak bilinir. Boyunda nefes alma, konuşma ve yutma için önemli olan tüp şekilli bir organdır. Solunum borusunun üst kısmında veya trakeada bulunur. Hipofarenks, larenksi çevreleyen boğazın alt kısmıdır.
 2. Burun Boşluğu ve Paranazal Sinüs Kanseri: Burun boşluğu, havanın boğaza giden yolda geçen burnun hemen arkasındaki boşluktur. Paranazal sinüsler burun boşluğunu çevreleyen hava dolu bölgedir.
 3. Nazofarenks Kanseri: Nazofarenks burun arkasındaki boğazın üst kısmındaki hava geçididir.
 4. Ağız ve Orofaringeal Kanser: Ağız boşluğu ağız ve dil içerir. Orofarinks boğazın orta kısmını, bademciklerden gırtlak ucuna kadar uzanır.
 5. Tükürük Bezi Kanseri: Tükürük bezi salya üretir. Salya, nemli tutmak için ağızda bırakılan ve gıdayı parçalayan enzimler içeren sıvıdır.

Baş ve boyun bölgesinde başka kanser tipleri de bulunabilir. Ancak teşhis ve tedavi çok farklıdır. Beyin tümörleri, özofagus kanseri, göz kanseri, paratiroid kanseri, sarkom ve tiroid kanseri hakkında belirli bilgiler sitemizde mevcuttur.

Baş ve Boyun Kanserleri Belirtileri

Baş-boyun kanseri olan kişiler genellikle aşağıdaki semptomları veya işaretleri görür. Bazen baş ve boyun kanserli kişiler bu değişikliklerin hiçbirine sahip olmazlar. Veya, bir belirtinin nedeni kanser olmayan başka bir sağlık sorunu olabilir.

 • İyileşmeyen şişme ya da yara; bu en yaygın semptomdur
 • Ağızda kırmızı veya beyaz leke
 • Baş ağrısı veya boyun bölgesinde ağrı veya ağrı olmaksızın yumru ya da kitle
 • Boğazda geçmeyen yara
 • Hijyenle açıklanmayan kötü ağız kokusu
 • Nasal obstrüksiyon ya da geçmeyen burun tıkanıklığı
 • Sık sık burun kanamaları ve/veya olağandışı burun akıntısı
 • Nefes darlığı
 • Çift görme
 • Baş ve boyun bölgesinde uyuşma veya zayıflık
 • Ağrı veya çiğneme güçlüğü, yutma güçlüğü veya çene veya dili hareket ettirmede zorluk
 • Kulak ve / veya çene ağrısı
 • Solunum yollarından ağıza boşaltılan mukus olan tükürük veya balgamda kan
 • Diş gevşemesi
 • Artık uymayan protezler
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Yorgunluk

Yaşadığınız herhangi bir değişiklikten endişe duyuyorsanız, lütfen doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz, diğer sorulara ek olarak, belirtileri ne kadar ve ne sıklıkta yaşadığınızı soracaktır.

Baş ve Boyun Kanserleri Tanısı

Aşağıdaki liste, baş ve boyun kanser türlerini teşhis etme seçenekleri tanımlar. Aşağıda listelenen testlerin hepsi her kişi için kullanılamaz. Doktorunuz bir tanı testi seçerken bu faktörleri göz önüne alabilir:

 1. Şüphelenilen kanser türü
 2. İşaret ve semptomlar
 3. Yaşınız ve tıbbi durumunuz
 4. Daha önceki tıbbi testlerin sonuçları

Bir kişide baş ve boyun kanseri semptomları ve belirtileri varsa, doktor tüm semptomları ve risk faktörlerini belirterek eksiksiz bir tıbbi geçmişi alacaktır. Buna ek olarak, baş ve boyun kanserini teşhis etmek için aşağıdaki testler kullanılabilir:

 • Fiziksel muayene / kan ve idrar testleri: Fiziksel muayene sırasında doktor boynu, dudakları, diş etleri ve yanakları kontrol eder ve yumru olup olmadığına bakar. Doktor ayrıca burun, ağız, boğaz ve dili anormallik açısından inceler; daha net bir görünüm için genellikle bir ışık ve bir ayna kullanır. Kanseri teşhis etmeye yardımcı olmak için kan ve idrar testleri yapılabilir.
 • HPV testi: Değerlendirme, HPV enfeksiyonu testini içerebilir. HPV bazı baş ve boyun kanserlerinde daha yüksek risk taşır. Bazı durumlarda, bir kişinin HPV olup olmadığı da hangi tedavilerin en etkili olduğunun belirlenmesinde bir faktör olabilir.
 • Endoskopi: Bir endoskopi, endoskop adı verilen ince, aydınlatılmış, esnek bir tüp ile doktorun vücudun içini görmesini sağlar. Baş ve boyun içinde incelemek için tüp burun yoluyla boğaza ve yemek borusuna nazikçe sokulduğundan sakinleştirilebilir. Sedasyon, daha rahat, sakin veya uykulu olmak için ilaç verilmesidir. İnceleme, incelenen vücudun alanına göre, örneğin, larenksi görmek için larengoskopi, farenkste görülen faringoskopi veya nazofarenksi izlemek için nazofarenksi gibi farklı isimler içerir. Bu işlemler birleştirildiğinde bazen panendoskopi olarak adlandırılırlar.
 • Biyopsi: Biyopsi, mikroskopta incelenmek üzere az miktarda dokunun çıkarılmasıdır. Bir patolog daha sonra biyopsi sırasında çıkarılan numuneleri analiz eder. Genel bir biyopsi tipine ince iğne aspirasyonu denir. Bu işlem sırasında, hücreler ince bir iğne kullanılarak direkt olarak tümöre veya lenf düğümüne sokularak geri çekilir. Hücreler, sitolojik muayene denilen kanser hücreleri için bir mikroskopta incelenir.
 • Tümörün moleküler testi: Doktorunuz spesifik genleri, proteinleri ve tümör için spesifik diğer faktörleri belirlemek amacıyla bir tümör numunesinde laboratuar testleri yapılmasını tavsiye edebilir. Bu testlerin sonuçları, tedavi seçeneklerinizin hedefe yönelik tedavi adı verilen bir tedavi türü olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.
 • Röntgen / baryum yutma: Bir röntgen ışını, az miktarda radyasyonla vücudun içindeki yapıların bir resmini yaratmanın yoludur. Yutkunma pasajındaki anormallikleri saptamak için bir baryum yutmak gerekebilir. Bir baryum yutarken bir kişi baryum içeren bir sıvıyı yutar ve bir dizi x-ışınları alınır. Baryum yemek borusu, mide ve bağırsağın kaplamasını kaplar, bu nedenle tümörler veya diğer anormallikler x-ışını üzerinde daha kolay görünür. Kanser bulguları varsa, doktor bilgisayarlı tomografi (BT) taramasını önermektedir.
 • Panoramik radyografi: Bu, kanseri tespit etmek veya radyoterapi veya kemoterapi öncesi dişleri değerlendirmek için üst ve alt çene kemiklerinin dönen veya panoramik bir x-ışınıdır. Buna genellikle Panorex denir.
 • Ultrason: Bir ultrason, iç organların resmini oluşturmak için ses dalgalarını kullanır.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması: BT taraması, farklı açılardan alınan x-ışınları kullanarak vücudun iç kısmının 3 boyutlu bir resmini oluşturur. Bir bilgisayar daha sonra bu görüntüleri, herhangi bir anormalliği veya tümörü gösteren detaylı kesitsel bir görünümde birleştirir. BT taraması da tümörün boyutunu ölçmek için kullanılabilir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR): MR, gövdenin detaylı görüntülerini, özellikle bademcikler ve dilin tabanı gibi yumuşak dokuların görüntülerini üretmek için x-ışınları değil manyetik alanlar kullanır. MR tümörün boyutunu ölçmek için de kullanılabilir.
 • Kemik taraması: Kemik taraması, kemiklerin içine bakmak için radyoaktif bir izleyici kullanır. İzleyici bir hastanın damarına enjekte edilir.
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET) veya PET-BT taraması: PET taraması genellikle PET-BT taraması olarak adlandırılan BT taramasıyla birleştirilir. Bu test, kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığını görmek için yapılabilir.

Teşhis testleri yapıldıktan sonra, doktorunuz sizinle birlikte tüm sonuçları gözden geçirecektir. Teşhis kanser ise, bu sonuçlar da doktorun kanseri tarif etmesine yardımcı olur. Buna evrelendirme denir.

Baş ve Boyun Kanseri Tedavi Seçenekleri

Baş ve boyun kanserlerinin çoğu, özellikle erken bulunursa iyileşebilir. Kanserin ortadan kaldırılması tedavinin asıl amacı olmakla birlikte; yakınlardaki sinirlerin, organların ve dokuların işlevini korumak da çok önemlidir. Tedaviyi planlarken doktorlar, tedavinin kişinin yaşam kalitesini (örneğin, bir insanın nasıl hissettiğini, göründüğünü, konuşmasını, yediğini ve nefes almasını) etkileyebileceğini düşünüyor.

Baş-boyun kanseri için en yaygın tedavi seçeneklerinin açıklamaları aşağıda listelenmiştir.

Genel olarak, ana tedavi seçenekleri cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavidir. Cerrahi veya radyasyon terapisi kendileri veya bu tedavilerin bir kombinasyonu, bir kişinin tedavi planının bir parçası olabilir.

Tedavi seçenekleri ve tavsiyeleri aşağıdakileri içeren çeşitli faktörlere bağlıdır:

 • Kanser türü ve evresi
 • Olası yan etkiler
 • Hastanın tercihleri ve genel sağlık durumu

Bakım planınız, kanser bakımının önemli bir parçası olan semptomlar ve yan etkiler için tedaviyi de içerebilir. Tüm tedavi seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için zaman ayırın ve belirsiz olan konular hakkında soru sormayı unutmayın. Ayrıca, doktorunuza yapılan her bir tedavinin hedefleri ve tedaviyi alırken neler bekleyebileceğiniz hakkında konuşunuz.

1) Ameliyat

Ameliyat sırasında, kanserli tümörü ve çevreleyen bazı sağlıklı dokuları kaldırmak hedeflenir. Baş ve boyun kanseri için cerrahi çeşitleri şunları içerir:

 • Lazer teknolojisi: Bu, erken evre tümörü tedavi etmek için, özellikle de gırtlakta bulunması durumunda kullanılabilir.
 • Eksizyon: Bu, marj olarak bilinen kanserli tümörü ve çevresindeki sağlıklı dokuları çevreleyen bir ameliyattır.
 • Lenf nodu diseksiyonu veya boyun diseksiyonu: Doktor kanserin yayılmasından şüphelenirse, boyundaki lenf nodlarını çıkartabilir. Bu, daha sonra omuzlarda sertliğe neden olabilir. Bu, bir eksizyonla aynı zamanda yapılabilir.
 • Rekonstrüktif (plastik) cerrahi: Kanser ameliyatı, çene, deri, farenks veya dili çıkarmada büyük doku çıkarılmasını gerektiriyorsa, eksik dokuyu değiştirmek için rekonstrüktif veya plastik cerrahi yapılabilir. Bu tür bir işlem, bir kişinin görünümünü ve etkilenen bölgenin işlevini geri yüklemeye yardımcı olur.

Ayrıca BakınızRekonstrüktif Cerrahi Nedir?

Genel olarak, kanserin bulunduğu yere, evresine ve türüne bağlı olarak, bazı insanlar 1’den fazla operasyona ihtiyaç duyabilirler. Bazen, kanseri tamamen çıkarmak mümkün değildir ve ilave tedaviler gerekli olabilir. Örneğin ameliyat sonrasında, ameliyat sırasında çıkarılamayan kanser hücrelerini yok etmek için radyoterapi, kemoterapi veya her ikisini birden uygulayabilirsiniz.

Ameliyatın yan etkileri ameliyatın tipine ve yerine bağlıdır. Her hasta, belirli bir ameliyattan beklenen yan etkileri ve yan etkilerin ne kadar süreceği konusunda doktorlarıyla konuşmaya teşvik edilir. Baş ve boyun cerrahisindeki genel yan etkiler arasında, normal seste değişiklik, konuşma bozukluğu ve işitme kaybı gibi geçici veya kalıcı kayıplar bulunur. Kanser ameliyatından sonra insanlar çiğneme veya yutma güçlüğü çeker; beslenme amacıyla mideye yerleştirilen bir tüp gerekebilir. Buna ek olarak, gırtlak çıkarmaya yönelik total larenjektomiden sonra, insanlar tarafından yönetilen tiroid bezinin işlevselliği azalmış olabilir.

Bir başka potansiyel yan etki ağız ve boğaz alanının şişmesidir, bu da nefes almasını zorlaştırır. Bu yan etki gelişirse, hastalar geçici bir trakeostomi alabilirler; nefes borusuna nefes alma kolaylığı sağlamak için bir delik açılır.

Bazı insanlar cerrahiden yüz bozulması yaşarlar. Çiğneme, yutkunma ve nefes alma gibi önemli fonksiyonların görünmesine yardımcı olmak için rekonstrüktif cerrahi önerilebilir. Hastalar, tedavileri konusunda karar vermelerine yardımcı olması için sağlık ekibi üyeleri ile görüşmelidir. Hastaların vücut görüntüsündeki değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olan programlar ameliyattan önce ve sonra hem faydalı olabilir. Doktorunuzla neyi bekleyeceğiniz ve kurtarma işleminin nasıl yapılacağı hakkında konuşmak, yan etkilerle baş edebilmenize yardımcı olabilir.

2) Radyoterapi

Radyoterapi, kanser hücrelerini yok etmek amacıyla yüksek enerjili x-ışınlarının veya diğer parçacıkların kullanılmasıdır. Bir radyoterapi rejimi (takvim) genellikle belli bir süre boyunca verilen belli sayıda tedaviden oluşur. Baş-boyun kanserinin başlıca tedavisi olabilir veya ameliyattan sonra ameliyatla alınamayan küçük kanser bölgelerini yok etmek için kullanılabilir.

Proton tedavisi, x-ışınları yerine protonları kullanan başka bir eksternal beam radyoterapi türüdür. Şu anda, proton tedavisi baş ve boyun kanserinin çoğunda standart bir tedavi seçeneği değildir.

Ayrıca Bakınız: Proton Tedavisi Nedir?

İmplant kullanılarak radyasyon tedavisi verildiğinde buna internal radyoterapi veya brakiterapi denir.

Her tür baş ve boyun kanseri için radyoterapiye başlamadan önce, hastalar bir onkolojik diş hekimi veya oral onkoloji uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Radyasyon tedavisi diş çürümesine neden olabileceğinden, zarar görmüş dişlerin çıkarılması gerekebilir. Genelde diş çürümesi, tedaviye başlamadan önce bir diş hekiminin uygun tedavisi ile önlenebilir.

Ayrıca Bakınız: Kanser Tedavisi Gören Hastalarda Ağız Diş Sağlığı

Hastalar kısa ve uzun vadeli ağrı ya da yutma güçlüğü, şişme ve yara izi nedeniyle ses değişikliği ve tad hissi değişikliğinden dolayı iştahsızlık yaşayabilirler. Radyoterapi başlamadan önce, konuşma ve yutma ile ilgili uzun süreli problemleri önlemek için hastaların konuşma ve yutkunma terapisine erken başlamaları önemlidir.

Buna ek olarak, baş ve boyun radyoterapisi, tedavi edilen bölgede kızarıklık veya tahriş, kemik ağrısına, mide bulantısına, yorgunluğa, ağız yaralarına ve boğaz ağrısına, ağız kuruluğu veya cilt tahrişine neden olabilir. Tedavi bittikten hemen sonra bu yan etkilerin çoğu kaybolur. Diğer yan etkiler, orta kulaktaki sıvı birikiminden dolayı işitme kaybı, radyoterapinin kulak kanalına etkisi nedeniyle kuruyan bir kulak kirdi birikmesi ve fibroz (yara izi) içerebilir.

Radyoterapi ayrıca tiroit bezinin (boyunda bulunan) hipotiroidizm denilen yavaşlamasına ve hastanın yorgun ve halsiz hissetmesine neden olabilir. Bu, tiroit hormonu tedavisi ile tedavi edilebilir. Boyun bölgesine radyoterapi gören her hastanın tiroidi kontrol edilmelidir. Tedaviye başlamadan önce radyoterapinin hangi yan etkilerinin beklenileceğini ve bu yan etkilerin nasıl önlenebileceğini veya yönetilebileceğini öğrenmek amacıyla hastalar sağlık ekibiyle görüşmeye teşvik edilir.

3) Kemoterapi

Kemoterapi, genellikle kanser hücrelerinin büyüme ve bölünme yeteneğini durdurarak kanser hücrelerini yok etmek için ilaçların kullanılmasıdır.

Kemoterapinin yan etkileri kişiye ve kullanılan doza bağlıdır. Ancak yorgunluk, enfeksiyon riski, mide bulantısı ve kusma, saç dökülmesi, iştahsızlık ve ishal içerebilir. Tedavi bittikten sonra bu yan etkiler genellikle ortadan kalkar.

4) Hedefe Yönelik Tedavi

Hedefe yönelik tedavi, kanserin büyümesine ve hayatta kalmasına katkıda bulunan kanserin spesifik genlerini, proteinlerini veya doku ortamını hedef alan bir tedavidir. Bu tür tedavi kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engellerken sağlıklı hücrelere zarar verir.

Son yıllardaki araştırmalar, tüm tümörlerin aynı hedefleri olmadığını göstermektedir. En etkili tedaviyi bulmak için doktorunuz genleri, proteinleri ve tümörünüzdeki diğer faktörleri belirlemek amacıyla testler yapabilir. Bu, doktorların mümkün olan en etkili tedaviyi her hasta ile daha iyi eşleştirmesine yardımcı olur. Buna ek olarak, kendilerine yönelik özel moleküler hedefler ve yeni tedaviler hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu anda birçok araştırma çalışması yapılmaktadır.

Baş-boyun kanserlerinde epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) olarak adlandırılan bir tümör proteini hedef alan tedavi önerilebilir. Araştırmacılar, EGFR’yi bloke eden ilaçların belirli baş ve boyun kanseri türlerinin büyümesini durdurmasına veya yavaşlamasına yardımcı olduğunu buldu.

Baş ve Boyun Kanserleri: Risk Faktörleri ve Önlemler

Baş ve boyun kanserine yakalanma riskini büyük oranda arttıran 2 madde şunlardır:

 1. Tütün: Baş-boyun kanseri için tek büyük risk faktörüdür. Baş-boyun kanserlerinin yüzde seksen beşi (%85) tütün kullanımıyla bağlantılıdır ve tütün kullanımı miktarı, iyileşme şansı olan prognozu etkileyebilir. Ayrıca, ikinci el duman bir kişinin baş ve boyun kanserine yakalanma riskini artırabilir.
 2. Alkol: Sık ve aşırı alkol tüketimi, ağızda, farenks, gırtlakta ve yemek borusunda kansere yakalanma riskini artırır. Alkol ve tütünü birlikte kullanmak bu riski daha da arttırır.

Bir kişinin baş ve boyun kanserine yakalanma riskini artırabilecek diğer faktörler arasında şunlar bulunur:

 • Uzun süre güneşe maruz kalmak: Bu özellikle dudak bölgesinde kansere ve baş-boyun cilt kanseri ile bağlıdır.
 • İnsan papilloma virüsü (HPV): Araştırmalar, HPV enfeksiyonunun baş ve boyun kanseri için bir risk faktörü olduğunu gösteriyor. HPV’li biriyle cinsel ilişki, birisinin HPV almasının en yaygın yoludur. Suşlar denilen farklı HPV türleri vardır. Araştırmalar, bazı HPV suşlarını belirli kanser türleri ile daha kuvvetle bağlar. Bazı HPV suşlarından sizi koruyacak aşılar vardır.
 • Epstein-Barr virüsü (EBV): Mononükleozise veya “mono’ya” neden olan virüs olarak daha çok bilinen EBV’ye maruz kalma, nazofarenks kanseri gelişiminde rol oynar.
 • Cinsiyet: Baş-boyun kanseri gelişimi erkeklerde kadınlardan 2-3 kat daha fazladır. Bununla birlikte, kadınlarda baş ve boyun kanseri oranı birkaç on yıl boyunca artış göstermektedir.
 • Yaş: 40 yaş üzerindeki insanlar baş ve boyun kanseri için yüksek risk altındadır.
 • Zayıf ağız ve diş hijyeni: Baş ve boyun kanseri riskini artırabilecek bir faktör olarak ağız ve dişlerin kötü bakımı düşünülmektedir.
 • Çevresel veya mesleki inhalanlar: Asbest, odun tozu, boya dumanı ve belirli kimyasalların teneffüs edilmesi kişinin baş ve boyun kanseri riskini artırabilir.
 • Zayıf beslenme: A ve B vitaminleri düşük olan bir beslenme, kişinin baş ve boyun kanseri riskini artırabilir.
 • Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) ve laringofaringeal reflü hastalığı (LPRD): Üst solunum ve boğaz içine mide asidinin reflüsü, baş-boyun kanseri gelişiminde bir faktör olarak öne sürülmüştür.
 • Zayıflamış bağışıklık sistemi: Zayıflatılmış bir bağışıklık sistemi kişinin baş ve boyun kanseri riskini artırabilir.

Önlemler:

Farklı faktörler farklı kanser türlerine neden olur. Araştırmacılar, bu faktörlerin hangi kansere neden olduğunu araştırmaya devam ediyor. Bu hastalığın tamamen önlenmesi için kanıtlanmış bir yol bulunmamakla birlikte, riskinizi azaltabilirsiniz. Kişisel kanser riski hakkında daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşun.

Tüm tütün ürünlerinin kullanılmasının durdurulması, bir kişinin riskini azaltmak için yapabileceği en önemli şey, hatta uzun yıllar sigara içen insanlar için bile önemlidir. Baş ve boyun kanseri riskini azaltabilecek diğer adımlar şunları içerir:

 • Alkol kullanmamak
 • Uygun güneş koruyucu faktörlü (SPF) dudak balsamı da dahil olmak üzere güneş kremlerini düzenli olarak kullanmak
 • Birçok partner olması HPV enfeksiyonu riskini artırdığı için cinsel partner sayısını sınırlayarak HPV enfeksiyon riskini azaltabilirsiniz. Prezervatif kullanmak cinsel ilişki sırasında sizi HPV’den tamamen koruyamaz.
 • Protezlerin bakımını uygun şekilde yapın. Zayıf takma protezler, tütün ve alkolün kanser kaynaklı maddelerini yakalayabilir. Protez takanların en azından her 5 yılda bir diş hekimi tarafından muayene edilmeleri ve bu protezlerin iyi uyum sağlamaları gerekir. Protezler her gece çıkarılmalı ve temizlenmeli ve her gün iyice durulmalıdır.

Önerilen Makaleler: