Apendiks Kanseri: Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Apendiks Nedir?

Apendiks (apandis), kalın bağırsağın veya kolonun ilk bölümü olan kör bağırsağa bağlı kese gibi bir tüptür. Apendiks, ortalama 10 santimetre uzunluğundadır ve gastrointestinal yolun bir parçası olarak kabul edilir. Genellikle vücutta önemli işleve sahip olmadığı düşünülmektedir; lenfatik, ekzokrin veya endokrin sistemlerinin bir parçası olabilir.

Apendikste yer alan hücreler anormal hale geldiğinde ve kontrolsüz çoğaldığında apendiks kanseri oluşur. Bu hücreler tümör adı verilen bir doku büyümesi olur. Tümör, kanserli veya iyi huylu olabilir. Kanserli tümör kötü huyludur, büyüyebilir ve vücudun diğer bölümlerine yayılabilir. Bu kanser türü, appendisiyal kanseri olarak da adlandırılır.

Apendiks Tümörlerin Türleri

Apendikste başlayan farklı tümör türleri vardır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 1. Karsinoid tümör: Karsinoid tümörü, normalde vücutta hemen her organda küçük miktarlarda mevcut olan hormon üreten hücrelerde başlar. Karsinoid tümörü genellikle akciğerlerde veya gastrointestinal sistemde başlar. Aynı zamanda pankreas, bir erkeğin testisleri ya da bir kadının yumurtalıklarında oluşabilir. Apendiks karsinoid tümör en sık apendiksin ucunda oluşur. Tüm apendiks tümörlerin yaklaşık %50’si karsinoid tümördür. Bu kanser türü genellikle diğer organlara yayılana kadar hiçbir belirti vermez. Çoğunlukla başka bir nedenden dolayı yapılan bir muayene veya işlem sırasında fark edilmez. Apendiks karsinoid tümörü alanı ile sınırlı kalırsa, cerrahi ile tedavi şansı çok yüksektir.
 2. Appendiks mukoseli: Mukoseller, apendiks duvarının şişmesi ile oluşan, genellikle mukus ile dolu şişlik veya keselerdir. İyi huylu bir diziden kötü huyluya apendikste oluşabilir ve mukoseli meydana getirebilir. Bu koşullardan ikisi müsinöz kistadenom ve müsinöz adenokarsinom olarak adlandırılır. Müsinöz kistadenomlar iyi huyludur, yayılmaz ve kolonda gelişebilen adenomatöz poliplere benzerler. Apendikste bulundukları zaman, ameliyat ile tamamen temizlenebilir. Ayrıca, apendiks rüptürü varsa, hücreler vücut boşluğuna yayılabilir ve “müsin” olarak adlandırılan jöle gibi maddeler salgılamaya devam eder. Müsin birikimi; karın ağrısı, şişkinlik ve bağırsak tıkanıklığı da dahil olmak üzere barsak fonksiyonunda değişikliklere yol açabilir.
 3. Kolon adenokarsinomu: Apendiks tümörlerin yaklaşık %10’u kolon-tipi adenokarsinomdur ve genelde apendiks tabanında oluşur. Bu kanser türü, kolorektal kanser tipinin en yaygın türü gibi davranır. Genellikle fark edilmez ve tanı apandisit ameliyatı sırasında veya sonrasında yapılır. Apandisit, apendiksin iltihaplanmasıdır. Karın ağrısı veya şişkinlik, iştahsızlık, mide bulantısı, kusma, kabızlık veya ishal, yetersiz gaz çıkarma ve hafif ateş gibi belirtilere neden olur.
 4. Taşlı yüzük hücreli karsinom: Taşlı yüzük hücreli karsinom çok nadirdir ve daha agresif olarak kabul edilir. Adenokarsinomların diğer türlerine göre tedavi edilmesi daha zordur. Bu kanser türü genellikle mide veya kolonda oluşur, apendikste geliştiği zaman apandisite neden olabilir.
 5. Goblet hücreli karsinoid: Goblet hücreli karsinomda hem adenokarsinoma hem de karsinoid tümör özellikleri vardır. Karsinoid tümörlerden daha agresiflerdir ve tedavi genellikle adenokarsinom tedavisi ile benzerdir.
 6. Paragangliyom: Paraganglion hücrelerinden gelişen nadir bir tümördür. Bu tip tümör genellikle iyi huylu olarak kabul edilir ve tümörün cerrahi olarak tamamen çıkarılması ile başarılı şekilde tedavi olunur.

Apendiks Kanseri Belirtileri ve Bulgular

Apendiks kanseri olan kişiler, aşağıda yer alan belirtilerle veya işaretlerle karşılaşabilirler. Bazen, apendiks kanseri olan kişilerde bu belirtilerden herhangi biri görünmemektedir. Ya da, bu belirtiler kanser olmayan bir sağlık durumu nedeniyle olabilir.

 • Apandisit
 • Karın boşluğunda sıvı toplanması (ascites)
 • Şişkinlik
 • Karın veya pelvik bölgede ağrı
 • Bel çevresinde genişleme
 • Bağırsak fonksiyonunda değişiklikler
 • Kısırlık

Bu listede yer alan semptomlar ve bulgulardan biri veya daha fazlası hakkında endişeleriniz varsa, lütfen doktorunuzla konuşunuz.

Apandiks Kanseri Tanısı

Fizik muayeneye ek olarak, aşağıdaki testler de apendiks kanserini teşhis etmek için kullanılabilir:

 • Biyopsi
 • Bilgisayarlı Tomografi (CT veya CAT) taraması
 • Manyetik rezonans görüntüleme
 • Ultrason
 • Radyonüklid Tarama

Tanısal testler yapıldıktan sonra, doktorunuz sizinle birlikte tüm sonuçları gözden geçirecektir.

Apendiks Kanseri Tedavi Seçenekleri

Karsinoid tümör olmayan apendiks kanseri için en yaygın tedavi seçenekleri açıklamaları aşağıda listelenmiştir.

a) Ameliyat

Cerrahi operasyon, tümörün ve çevresindeki bazı sağlıklı dokuların çıkarılmasını içerir. Apendiks kanseri için en yaygın tedavi yöntemidir. Çoğu zaman, apendiks kanseri düşük derecelidir ve bu nedenle yavaş büyür. Genellikle cerrahi ile tek başına başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Apendiks kanseri ameliyat türleri şunlardır:

 1. Apendektomi: Apendektomi, appendiksin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Genellikle 1,5 santimetreden daha küçük apendiks karsinoid tümör için gerekli tek tedavi yöntemidir.
 2. Hemikolektomi: 2 santimetreden daha büyük karsinoid tümör veya karsinoid olmayan apendiks kanserlerinde hemikolektomi tavsiye edilebilir.
 3. Debulking (Tümör hacmini azaltma) ameliyatı: Apendiks kanserinin daha sonraki aşamasında, debulking (veya sitoredüksiyon) ameliyatı gerekebilir.
 4. Peritonektomi: Düşük dereceli apendiks kanseri hastalarında gerekli cerrahi boyutları hakkında bazı tartışmalar vardır. Bazı cerrahlar mümkün olduğunca kanseri kaldırmak için peritonun çıkarılmasını içeren agresif bir cerrahi tavsiye ederler. Bu tür bir ameliyat ayrıca “peritonektomi” olarak adlandırılır.

Tümörün çok yavaş büyüdüğü hastalarda, ameliyat kanser hücrelerinin bir kısmını gidermede etkili olabilir.

b) Kemoterapi

Karsinoid tümör olmayan apendiks kanseri için, kanser apendiks bölgenin dışında da bulunduğu zaman, kemoterapi çoğunlukla ameliyattan sonra kısa bir süre kullanılır. Aynı zamanda, ameliyat sonrası kanserin geri gelmesini önlemek için hastalığın evresine bağlı olarak karsinoid olmayan apendiks kanseri için verilebilir.

c) Radyoterapi

Radyoterapi,  apendiks kanseri tedavisinde nadiren kullanılır. Ancak, bazen kanser yayıldığı zaman (kemik gibi), belirtileri hafifletmeye yardımcı olmak ve belirli bir alanı tedavi etmek için kullanılır.

Radyasyon tedavisinin yan etkileri; yorgunluk, hafif deri reaksiyonları, mide bozulması ve gevşek bağırsak hareketleri içerebilir.

Apandiks Kanseri: Risk Faktörleri

Apendiks kanserinin nedeni hala bilinmiyor ve hiçbir önlenebilir risk faktörü tespit edilmemiştir. Aşağıdaki faktör, kişinin apendiks kanserine yakalanma riskini artırabilir:

 • Yaş: Çeşitli apendiks kanseri türleri için tek tutarlı risk faktörü artan yaştır.Apendiks kanseri çocuklarda nadir görülür.

Apendiks Kanseri: İstatistikler

Birincil apendiks kanseri, apendikste başlayan kanser türüdür. Gastrointestinal sistemde başlayan tüm tümörlerin yaklaşık %0.5’i olarak nadir görülür.

Apendiks karsinoid tümörlerde, tümör boyutu 3 santimetreden daha azsa, vücudun başka bir bölümüne yayılmamışsa, 5 yıllık sağ kalım oranı %100’e yakındır. Eğer tümör 3 santimetreden daha küçük boyuttaysa ve bölgesel lenf düğümlerine yayılmışsa, 5 yıllık sağ kalım oranı %78’dir. Tümör vücudun diğer bölgelerine de yayılmışsa, 5 yıllık sağ kalım oranı %32’dir.

Apendiks kanseri türlerinin nadir görülmesi nedeniyle, belirli bir istatistik mevcut değildir. Özel tanı faktörleri ile ilgili doktorunuzla konuşun.